Lerarenagenda-onderzoek toegekend naar selectieprocedure in lerarenopleidingen

In het kader van de Lerarenagenda 2013-2020, een initiatief van kabinet en onderwijsveld, heeft het NRO in de tweede subsidieronde aan één onderzoeksproject financiering toegekend. Henk Sligte van de Universiteit van Amsterdam gaat de komende jaren onderzoek verrichten naar de voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van selectieprocedures in de lerarenopleidingen.

Enkele lerarenopleidingen in Nederland zijn gestart met de selectie van aankomende studenten. De verwachting is dat scherpere selectieprocedures eraan bijdragen dat alleen studenten met de opleiding starten die geschikt zijn voor het beroep van leraar. Goede selectie is echter alleen mogelijk als er heldere criteria geformuleerd zijn en deze betrouwbaar gemeten kunnen worden.

De onderzoekers in het consortium onder leiding van Henk Sligte gaan daarom binnen lerarenopleidingen verschillende studentgroepen vergelijken:

  • studenten die wel of niet een selectie- of intakeprocedure doorlopen;
  • en studenten met een positief of negatief advies na zo’n procedure.

Hiermee willen de onderzoekers inzicht verkrijgen in de voorspellende waarde en effecten van selectie en intake. Ze gaan onder andere na welke gevolgen de gehanteerde criteria en instrumenten hebben voor de instroom, voor het studiesucces en voor het handelen in de stage en beroepspraktijk.

Professionele leergemeenschap

De lerarenopleidingen die experimenteren met selectie en intake zijn zowel tweedegraads lerarenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen, als pabo’s. Deze lerarenopleidingen van zeven onderwijsinstellingen wisselen onderling kennis en ervaringen uit in de zogeheten ‘Voorlopersgroep Verhogen kwaliteit instroom lerarenopleidingen’. De opleiders van deze lerarenopleidingen en de onderzoekers vormen samen een professionele leergemeenschap. Daardoor kunnen opgedane wetenschappelijke inzichten de bestaande selectie- en intakepraktijken al tijdens de looptijd van het onderzoek aanscherpen.

Samenwerkingsverband

Naast de Universiteit van Amsterdam, zijn ook SEO Economisch Onderzoek, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Leiden bij het consortium betrokken. Het toegekende onderzoeksproject haakt zowel aan bij ‘Agendapunt 1: Betere studenten aan lerarenopleidingen’ van de Lerarenagenda als bij de behoefte aan onderzoek die er bij de lerarenopleidingen bestaat. Er is een budget van 600.000 euro beschikbaar om het onderzoek uit te voeren.

Over de Lerarenagenda

Onderwijs aan leerlingen en studenten is sterk afhankelijk van de kwaliteit van leraren. Het ministerie van OCW heeft in 2013 de ‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht. De Lerarenagenda 2013-2020 brengt toekomstige uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in kaart en bevat voornemens en maatregelen om hen daarbij te ondersteunen. Daarbij richt de aandacht zich op zeven agendapunten.

Het ministerie van OCW heeft budget beschikbaar gesteld om via het NRO meerjarig onderzoek naar agendapunten uit de Lerarenagenda uit te zetten en te financieren. De toekenning van dit onderzoek van Henk Sligte vond plaats in het kader van de tweede subsidieronde van de Lerarenagenda, dat zich richtte op ‘Selectie en intake van aankomende studenten bij lerarenopleidingen’. In de loop van 2016 zal een derde subsidieronde opengesteld worden. Bekijk voor meer informatie de programmapagina Lerarenagenda.