Overige algemene adviezen

Uit onderzoek komen nog een paar andere algemene adviezen naar voren die je helpen met probleemgedrag om te gaan.

Zorg voor een rustige omgeving

Het is belangrijk dat de omgeving leerlingen niet afleidt. Dit geldt voor alle leerlingen, en in het bijzonder voor leerlingen die moeite hebben met prikkelverwerking. Richt het klaslokaal en de school daarnaar in. Vermijd prikkels die het moeilijk maken om goed te zien, te horen en de aandacht vast te houden.

Spreek meerdere zintuigen aan

Gebruik in je uitleg niet alleen taal, maar ook beeld of geluid. Voor kinderen met een lage taalvaardigheid maakt een visuele uitleg bijvoorbeeld een groot verschil.

Let op kinderen die onder de radar blijven

Druk, agressief of dwars gedrag zie je niet snel over het hoofd. Kinderen die dit gedrag vertonen, krijgen vaak automatisch veel aandacht. Maar probeer ook goed te letten op minder zichtbare gedragsproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om internaliserend gedrag (zoals depressief of angstig gedrag) of ‘verborgen’ gedragsproblemen bij kinderen met een hoge intelligentie.

Leren van Gedrag