Lezen in Nederland verbeteren kan het best met gecombineerde en preventieve aanpak

Nederlandse 15-jarigen scoren slecht -en steeds slechter- op leesvaardigheid, zo werd eind 2019 bekend in het internationaal vergelijkende onderzoek PISA-2018. Ze hebben ook nog eens minder plezier in lezen én besteden er bovendien minder tijd aan, blijkt nu uit een verdiepende rapportage van de PISA-onderzoekers.

Ook in Vlaanderen en Duitsland zien de onderzoekers een daling van het leesplezier en leesgedrag onder 15-jarige leerlingen. Door de grote overeenkomsten met deze buurlanden bevelen zij aan om krachten te bundelen en van elkaar te leren in het stimuleren van leesplezier, leesgedrag en leesvaardigheid. Daarbij moeten leesplezier en leesvaardigheid in elkaars verlengde worden gezien: een gecombineerde en preventieve aanpak is belangrijk in een poging het tij te keren.

> Meer informatie en het rapport downloaden.

Op een aantal aspecten uit PISA-2018 hebben de onderzoekers verdiepende studies uitgevoerd. Binnenkort verschijnen nog de rapportages over welbevinden en kansengelijkheid. Volg PISA-Nederland op LinkedIn om als eerste op de hoogte te zijn van deze nieuwe resultaten.