Matchingsbijeenkomst Onderzoeksregeling CDKM – Regieorgaan SIA 

Binnen de City Deal Kennis Maken is er 300.000 euro beschikbaar voor het doen van onderzoek naar rijke leeromgevingen. De manier waarop onderwijs systematischer en structureler verbonden kan worden met maatschappelijke vraagstukken dient nog beter onderzocht te worden. Regieorgaan SIA stelt hiervoor een onderzoeksregeling op. Binnen deze regeling kunnen onderzoekers verbonden aan de kennisinstellingen die meedoen aan de City Deal Kennis Maken de mogelijkheid krijgen om kortdurende (maximaal 12 maanden) onderzoeksprojecten uit te voeren.

Op vrijdag 1 november vindt van 13:45 tot 15:00 in ‘s-Hertogenbosch een matchingsessie plaats om (junior) onderzoekers te koppelen aan vragen met betrekking tot rijke leeromgevingen. Om aan te sluiten bij deze sessie, kunt u contact opnemen met Rowinda Appelman via rowinda.appelman@regieorgaan-sia.nl.

Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden via de website van City Deal Kennis Maken.