Matchmaking NRO (10 oktober)

Het NRO nodigt onderwijsprofessionals en -onderzoekers van harte uit voor de eerste matchmakingsbijeenkomst van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO). Deze vindt plaats op donderdag 10 oktober 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13:00 tot 17:30 uur.

De bijeenkomst stelt onderzoekers en onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren in de gelegenheid met elkaar in contact te komen. Via een posterpresentatie kan iedere deelnemer zijn vraagstuk ter verbetering of vernieuwing van de onderwijspraktijk presenteren. Met een gezamenlijk voorstel kunnen onderzoekers en onderwijsprofessionals vervolgens bij het NRO een aanvraag doen voor financiering van praktijkgericht onderzoek.

Financiering is nu mogelijk van kortlopend onderzoek naar drie verschillende thema’s, en van meerjarig onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Meer over de calls for proposals vindt u onder aan deze pagina.

Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor de matchmakingsbijeenkomst Voor vragen kunt u mailen naar info@nro.nl. Ook zonder deze bijeenkomst bij te wonen is het mogelijk om een onderzoeksvoorstel in te dienen.

Postersessie
Alle presentaties gebeuren in de vorm van een poster waarop de vraag kort wordt uitgelegd. Tijdens de bijeenkomst worden de posters, gesorteerd per thema, opgehangen. De maker van de poster staat er tijdens de parallelsessie bij om met de andere aanwezigen te spreken over samenwerking. Heeft u aangegeven een poster te willen presenteren? Dan kunt u het posterformat opvragen via info@nro.nl.

U hoeft geen poster te presenteren; u kunt ook deelnemen om meer informatie te krijgen en kennis te nemen van de vragen van anderen.

Op www.nro.nl/matchmaking wordt bijgehouden welke vraagstukken al zijn aangemeld. Voordat u zelf een poster aanvraagt, kunt op deze pagina nagaan over welke onderwerpen al posters beschikbaar zullen zijn.

Programma Matchmakingsbijeenkomst
Het programma van de matchmaking op 10 oktober is als volgt:

13:00 – 13:30 uur Inloop
13:30 – 13:45 uur Welkom door Jelle Kaldewaij, directeur NRO
13:45 – 14:15 uur Toelichting op de onderzoekssubsidies door Linda Sontag, secretaris Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek
14.15 – 14.45 uur Pauze
14:45 – 16:15 uur Parallelsessies met posterpresentaties over de vier thema’s. Tijdens deze sessies presenteren onderzoekers of onderwijsinstellingen hun onderzoeksvraag via posters
16:15 – 16:30 uur Afsluiting door Jelle Kaldewaij met vooruitblik op NRO-programmering in 2014
16:30 – 17:30 uur Borrel

Calls for proposals
Vanaf 1 oktober 2013 kunnen subsidies aangevraagd worden voor

Kortlopend onderzoek naar de thema’s:

  • Differentiatie in de klas: op welke manieren kunnen docenten met succes inspelen op cognitieve verschillen tussen hun leerlingen?
  • De inzet van ict in het onderwijs: hoe kunnen ict-toepassingen bijdragen aan het leren van leerlingen en wat vraagt dat van docenten?
  • Vakdidactiek taal en rekenen/wiskunde: hoe zetten we de wetenschappelijke kennis op deze vakgebieden in voor de verbetering van het onderwijs?

Voor deze kortlopende praktijkgerichte onderzoeksprojecten kan tussen de 50.000 en 100.000 euro worden aangevraagd. Het totale beschikbare budget voor deze ronde is 1.400.000 euro. De deadline voor het indienen van aanvragen is 28 november 2013.

Meerjarig onderzoek over het thema Ouderbetrokkenheid
Voor het onderzoek naar ouderbetrokkenheid is 945.000 euro beschikbaar. Dat wordt toegekend aan drie consortia. Elk consortium moet bestaan uit onderzoekers en respectievelijk scholen voor het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De deadline voor het indienen van aanvragen is 16 januari 2014.

Meer informatie via:
Linda Sontag (Beleidsmedewerker en secretaris PPO)
l.sontag@nwo.nl
tel. 070 – 344 0941