Bijeenkomsten Leren van gedrag

Leren van Gedrag

Bijeenkomsten

Ben jij op zoek naar oplossingen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag? Ben je benieuwd naar kennis en ervaringen van onderzoekers en collega’s?
Heb je zelf expertise en succeservaringen die je wilt delen?

Kom dan naar de ontmoetingen die het kennisplatform Leren van Gedrag (LinkedIn groep) organiseert tussen wetenschappers, praktijkdeskundigen en gedragsspecialisten die hun kennis willen delen en samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen uit de praktijk. Alle thema’s in de bijeenkomsten zijn gericht op het omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag.

Op iedere bijeenkomst staat een onderzoek of een thema centraal.

Webinars

Er worden in juni 2020 webinars georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s:

Fysieke bijeenkomsten uitgesteld i.v.m. coronavirus

In verband met het coronavirus zijn alle fysieke bijeenkomsten rondom Leren van Gedrag uitgesteld tot na de zomervakantie van 2020. In september 2020 hopen we weer bijeenkomsten op locatie te kunnen verzorgen.

U kunt ook reageren en meedenken over de kennisdelingsactiviteiten. Op LinkedIn is een gespreksgroep ‘Leren van gedrag’ gestart waarvoor u zich kunt aanmelden.

» Het kennisplatform Leren van gedrag maakt onderdeel uit van het NRO-onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs.