Natuur en Techniek in het primair onderwijs gepeild

Peil.Natuur en Techniek - 2015-2016

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde op 31 mei 2017 als onderdeel van Peil.Onderwijs het peilingsonderzoek Natuur en Techniek. Peil.Natuur en Techniek geeft inzicht in het aanbod van basisscholen, de prestaties van leerlingen in groep 8 en de trends ten opzichte van de vorige peilingen in 2008 en 2010. Het biedt tal van aanknopingspunten voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in Natuur en techniek.

Met onderwijs in Natuur en Techniek leren kinderen aan de slag gaan met hun eigen onderzoeksvragen en ontwerpend te leren. Bij het peilingsonderzoek is een video gemaakt met verhalen over Natuur en Techniek in de praktijk. Ook is er gesproken met een focusgroep van professionals uit het inhoudsgebied, waarvan in de rapportage een weergave is gegeven.

Enkele opvallende resultaten:

  • De kennis van leerlingen op het gebied van biologie en natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven.
  • Er blijken grote verschillen te zijn tussen leerlingen: niet alleen in hun kennis, maar ook in de mate waarin leerlingen ontwerp- en onderzoeksvaardigheden beheersen. Zo vinden laagvaardige leerlingen ontwerpvaardigheden nog (heel) moeilijk, terwijl hoogvaardige leerlingen al deze vaardigheden goed beheersen. Het gaat daarbij  om het analyseren aan welke eisen een ontwerp moet voldoen en dit onderwerp uitvoeren, testen en eventueel aanpassen.
  • De verschillen in leerprestaties lijken vooral samen te hangen met (algemene) leerlingkenmerken en niet of nauwelijks van de aanpak van de school zoals in dit onderzoek gemeten.

Kijk voor alle resultaten en de rapportage Peil.Natuur en Techniek op de www.peilpunt.nl.

Peil.Onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring. De onderzoeken voor Peil.Onderwijs worden sinds 2016 via het NRO uitgezet.
In maart werd Peil.Kunstzinnige oriëntatie als eerste peilingsonderzoek onder deze noemer gepubliceerd. Met Peil.Onderwijs zet de inspectie PPON-peilingsonderzoeken voort die werden uitgevoerd door Cito.