Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs geeft een eenmalige terugkoppeling over de gevolgen van COVID-19 voor de leergroei

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) brengt jaarlijks in oktober voor basisscholen een NCO-rapport uit over hun leerlingen gedurende de tijd op de basisschool en in het vervolgonderwijs. In maart 2021 kunnen schoolbesturen eenmalig een terugkoppeling ontvangen over de gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van hun leerlingen. Daarnaast wordt er vanaf oktober 2021 voor deelnemende scholen een vast hoofdstuk in het rapport opgenomen over leergroei. Hieronder leest u wat dit inhoudt en hoe u zich kunt aanmelden.

Leergroei

De maatregelen die naar aanleiding van COVID-19 tijdens de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 in het onderwijs zijn genomen, hebben een groot beroep op leerkrachten, ouders en leerlingen gedaan. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen op de leergroei van uw leerlingen?

In deze eenmalige COVID-19 terugkoppeling wordt de leergroei bepaald door de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS) vóór COVID-19 te vergelijken met die erna. Scholen hebben allemaal al een goed inzicht in de mogelijke leerachterstanden die individuele leerlingen op hun school hebben opgelopen. Dit rapport geeft scholen inzicht of die leerachterstanden groter of kleiner zijn dan bij vergelijkbare scholen. Ook wordt inzicht gegeven of de achterstand zich concentreert bij bepaalde groepen (bijv. jongens, leerlingen met een migratie-achtergrond of leerlingen uit een lager milieu). Dit rapport geeft scholen ook inzicht in de leergroei van hun jaargroepen en vergelijkt deze leergroei met het landelijk gemiddelde en met scholen die op hun school lijken (voorspelde referentiewaarde). Is deze leergroei groter of kleiner dan het landelijk gemiddelde? We laten de leergroei zien op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Eenmalig aanmelden

De eenmalige terugkoppeling van COVID-19 kunnen scholen niet ongevraagd ontvangen. Het schoolbestuur dient hun scholen eenmalig bij NCO aan te melden (o.a. ondertekenen van een overeenkomst). Daarnaast zullen schoolbesturen de scholen op de hoogte moeten brengen zodat scholen ouders informeren en eventueel bezwaar van ouders registeren. Dit kan via een eenvoudige vermelding op de website van de school. Ervaring uit de pilot van dit project leert overigens dat slechts voor een enkele leerling per school de ouders bezwaar maken.  In het informatiepakket heeft NCO alle benodigde documenten opgenomen. Het is belangrijk dat het schoolbestuur het informatiepakket tijdig aanvraagt, zodat de aanmelding uiterlijk 30 oktober 2020 bij NCO binnen is.

En er is meer: jaarlijkse informatie over leergroei

Het is voor basisscholen ook mogelijk om vanaf oktober 2021 een vast hoofdstuk over leergroei aan het jaarlijkse NCO-rapport toe te laten voegen. Schoolbesturen die zich aanmelden voor de COVID-19 terugkoppeling zullen dit vaste hoofdstuk vanaf 2021 automatisch in hun NCO-rapport ontvangen.
Is de deadline voor de COVID-19 terugkoppeling al verstreken, dan kunnen schoolbesturen zich tot 1 februari 2021 aanmelden voor het vaste hoofdstuk in hun reguliere NCO-rapport.

Aanmelding (o.a. inschrijfformulier en overeenkomst) bij NCO binnen: COVID-19 terugkoppeling Terugkoppeling jaarlijkse NCO-rapport
Uiterlijk 30 oktober 2020
Tussen 1 november 2020 en 1 februari 2021 Χ

Vragen?

Voor vragen kunnen schoolbesturen terecht op onze webpagina over leergroei of kunnen zij NCO mailen via info@nationaalcohortonderzoek.nl.