Negen projecten praktijkgericht onderwijsonderzoek beroepsonderwijs van start

Negen consortia ontvangen NRO-subsidie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen het beroepsonderwijs. De resultaten die met dit onderzoek worden beoogd, zijn concrete en bruikbare producten voor de onderwijspraktijk.

De vijf thema’s voor deze subsidieronde werden eerder vastgesteld in sessies waarin beleidsadviseurs van de MBO raad, professionals uit mbo-instellingen en onderzoekers met ervaring in het mbo-veld deelnamen:

  1. onderwijs op maat
  2. dynamische arbeidsmarkt
  3. verbinding in de beroepsonderwijskolom
  4. professionele schoolorganisaties
  5. onderzoekende houding van docenten in het mbo

Gehonoreerde projecten

Binnen thema 1. ‘onderwijs op maat’ zijn de volgende twee projecten gehonoreerd:

• ‘Grip op leerpotentieel’
Consortium bestaat uit: drs. L. Alons (ITTA UvA) i.s.m. drs. F. Scheltinga (ITTA UvA), dr. M. Veldhuis, prof. dr. M. van den Heuvel (beiden UU), drs. M. Wijers, drs. V. Jonker (beiden Freuenthal UU), A. Groot MA (ecbo), samen met ROC Albeda College, ROC Da Vinci College, Deltion College, MBO Utrecht, ROC Rijn IJssel, ROC Nova College, ROC Midden Nederland

• ‘Move21: De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden en vorming in beeld.’
Consortium bestaat uit: dr. P. Baay (ecbo) i.s.m. dr. I. Christoffels (ecbo), prof. dr. M. Wolbers, drs. S. Elfering (beiden KBA Nijmegen), dr. D. Joosten (OU/Fontys), dr. K. Dirkx (OU) samen met ROC Friese Poort, Koning Willem I College, ID College, Mentoringprogramma Friesland

Binnen thema 2. ‘dynamische arbeidsmarkt’ zijn de volgende twee projecten gehonoreerd:

• ‘Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit’
Consortium bestaat uit: prof. dr. L. Nieuwenhuis (HAN) i.s.m. ir. A. Hoeve (HAN), ir. H. Smulders, drs. J. Hermanussen (beiden ecbo), dr. F. Nijland (OU), drs. E. Leenaarts, drs. C. van Rijn (beiden HAN), samen met Graafschapcollege, Helicon Opleidingen, ROC Rijn-IJssel, ROC A12, ROC Nijmegen

• ‘Taalcompetenties voor een dynamische arbeidsmarkt’
Consortium bestaat uit: prof. dr. C.M. de Glopper (RUG) i.s.m. K. Krips (RUG), drs. A. van der Meijden (Kohnstamm Instituut) samen met Da Vinci College, Friesland College, Groenhorst College, ROC Friese Poort

Binnen thema 3. ‘verbinding in de beroepskolom’ zijn de volgende twee projecten gehonoreerd:

• ‘Ontwikkeling van onderwijsarrangementen voor een succesvolle doorstroom vmbo-mbo-hbo’
Consortium bestaat uit: prof. dr. M. Wolbers (KBA) i.s.m. drs. B. Leest (KBA), drs. J. Bokdam (Oberon), dr. M. de Lange, drs. M. Peters, M.Ed. E. Leenaarts-Gunnewijk (allen HAN) samen met Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden, Graafschapcollege, CSV, ROC A12

• ‘TOT en hGL – werkzame elementen van een gestroomlijnde beroepskolom’
Consortium bestaat uit: dr. M. Boogaard (Universiteit van Amsterdam: Kohnstamm Instituut) i.s.m. dr. H. Biemans (Universiteit Wageningen), drs. A van der Meijden (Kohnstamm instituut), dr. E. Klatter (Hogeschool Rotterdam), samen met ROC Da Vinci, IVA Onderwijs, Terra College

Binnen thema 4. ‘professionele schoolorganisaties’ zijn de volgende twee projecten gehonoreerd:

• ‘Op weg naar professionele organisaties in het mbo. Een ontwikkelingsgerichte benadering.’
Consortium bestaat uit: drs. J. Hermanussen (ecbo) i.s.m. prof. dr. R. Martens, dr. K. Kreijns, dr. A. Evers, prof. dr. M. Vermeulen (allen Open Universiteit/Welten-instituut), dr. R. Stevens (VU), prof. dr. ir. G. van Dijk (VU/Tilburg University), dr. P. Brouwer, D. Ploegaerts (ecbo) samen met Kwaliteitsnetwerk mbo, Alfa College, Deltion College, Drenthe College, MBO Utrecht, SOMA, SVO, Lentiz, Nova College

• ‘Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de teamopgave.’
Consortium bestaat uit: Drs. T. van Oeffelt (Aeres Hogeschool Wageningen) i.s.m. dr. M. Ruijters (Aeres Hogeschool Wageningen/Twynstra Gudde/Vrije Universiteit), dr. D. Andriessen (Hogeschool Utrecht), dr. B. van Rosmalen (HKU), samen met AOC Groenhorst, Albeda College, ROC Midden Nederland, Freerk

Binnen thema 5. ‘onderzoekende houding van docenten in het mbo’ is het volgende project gehonoreerd:

• ‘Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent’
Consortium bestaat uit: dr. P. Brouwer(ecbo) i.s.m. dr. A. Klaeijsen, drs. I. Koning, R. van Toly MSc (allen ecbo), prof. dr. E. de Bruijn (OU/HU), dr. J. Doppenberg (HvA), dr. A. Khaled (HU), dr. M. Snoek (HvA) met Noorderpoortcollege, Mbo Amsterdam, Nova College, Landstede, Graafschapcollege, ROC van Twente

Budget

Het budget voor deze ronde is 3.700.000 euro voor meerdere driejarige projecten en is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

» Meer informatie over het onderzoeksprogramma ‘Beroepsonderwijs