Nieuwe call binnen NWO-programma ‘Human Capital: Future of Work’

NWO stelt 2,5 mln euro beschikbaar voor het Human Capital-programma Future of Work. Het programma richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan nieuwe kennis en inzichten over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

Bron: NWO

Juist in de logistieke sector zijn er veel veranderingen zoals de robotisering in warehouses, truck platooning in de transportsector, intelligente planningssystemen. Wat is er bekend over mechanismen van individueel en samenwerkend leren? Hoe kunnen organisaties leren, zich ontwikkelen en aanpassen? Hoe kan een effectieve leer-werkinrichting worden gecreëerd die leren en ontwikkelen van mensen en organisaties ondersteunt? Deze generieke vraagstellingen worden in deze call specifiek gemaakt door verbinding aan Learning Communities en door verbinding aan de logistieke sector. Onderzoek is nodig om tot nieuwe oplossingen en innovaties te komen.

Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is 0,5 mln euro en elke aanvraag dient ten minste 20% cofinanciering mee te brengen. Aanvragen moeten 10 september 2019 om 14.00 uur CE(S)T door NWO zijn ontvangen. Meer informatie over de call vindt u op de financieringspagina.

De call wordt uitgevoerd binnen het kader van het innovatiecontract met de Topsectoren Logistiek, Creatieve Industrie en de Sociale Infrastructuur Agenda van het SGW-domein van NWO.

Matchmakingsbijeenkomst 12 juni 2019

Woensdagmiddag 12 juni 2019 vindt voor dit programma een matchmaking evenement plaats op een centrale locatie in het land. Hierbij zijn onderzoekers van universiteiten en ook praktijkpartners uit de logistieke sector en het onderwijs aanwezig.

Bron: NWO