Nieuwe opzet 3e ronde praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs: 8 startaanvragen toegekend

Het NRO heeft in de derde subsidieronde beroepsonderwijs subsidie verleend aan 8 consortia om hun aanvraag verder uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel.

Hiermee wil het NRO consortia meer gelegenheid geven om de samenwerking rondom praktijkgericht onderzoek goed op te zetten. Indien de acht consortia hun voorstel goed uitwerken, ontvangen zij in de tweede fase een aanvullende subsidie om het onderzoek uit te voeren.

Nieuwe opzet: van startaanvraag naar uitgewerkt voorstel

De derde subsidieronde voor beroepsonderwijs van het NRO is anders opgezet dan de eerdere rondes. De geselecteerde consortia krijgen tot 9 april 2019 de gelegenheid om hun startaanvraag uit te werken in een onderzoeksvoorstel. Het NRO verwacht dat de consortia hierdoor meer gelegenheid hebben om de vraag uit de praktijk goed te verhelderen en om draagvlak van alle partners te verkrijgen. Daarnaast zullen er twee werkconferenties plaatsvinden waarbij alle consortia bijeen komen om hun idee te presenteren en elkaar te voorzien van peerfeedback.

De startaanvragen hebben betrekking op de volgende thema’s:

 1. Onderwijs op maat (student centraal)
 2. Dynamische arbeidsmarkt (arbeidsmarkt centraal)
 3. Verbinding in de beroepskolom (beroepskolom centraal)
 4. Professionele schoolorganisaties (werkgeverschap/organisatie centraal)

Financiering voor drie jaar

In april 2019 dienen de consortia hun uitgewerkte voorstel in. Deze worden opnieuw beoordeeld door een beoordelingscommissie. Als de uitgewerkte aanvraag voldoet aan alle criteria krijgt een consortium financiering om het project daadwerkelijk uit te gaan voeren. Die projecten moeten uiterlijk in september 2022 afgerond worden.

Gehonoreerde startaanvragen

Hieronder vindt u de titel en projectleider van de startaanvragen.

 • Op maat naar 2F: evidence-centered design in taalonderwijs en taaltoetsing.
  Projectleider: Dr. F. Scheltinga
  Thema: Onderwijs op maat
 • Differentiatie op MBO niveau 2. Professionalisering en praktijk.
  Projectleider: Dr. I.M.C.C. van Heemskerk
  Thema: Onderwijs op maat
 • Zorg voor de toekomst: versterking van leerpraktijken in de zorg.
  Projectleider: Dr. K. H. Kans
  Thema: Dynamische arbeidsmarkt
 • Leven lang leren bedrijven. Een praktijkgericht onderzoek naar het stimuleren van werkplekleren en ontwikkelen van scholingstrajecten voor werknemers in de techniek- en bouwsector.
  Projectleider: Prof. dr. J.J.M. Zeelen
  Thema: Dynamische arbeidsmarkt
 • Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomarrangementen ter bevordering van de overgang mbo-hbo.
  Projectleider: Prof. dr. M.H.J. Wolbers
  Thema: Verbinding in de beroepskolom
 • Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie.
  Projectleider: Mw. P. Hublart
  Thema: Verbinding in de beroepskolom
 • Versterking van het bestuurlijk vermogen van mbo-instellingen voor professionalisering van onderwijsteams.
  Projectleider: Prof. dr. Edith Hooge
  Thema: Professionele schoolorganisaties
 • Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo.
  Projectleider: Mw. K. van Doesum
  Thema: Professionele schoolorganisaties

Meer informatie over praktijkgericht onderzoek vindt u op de programmapagina.