Nieuwe procedure urgent onderzoek van start

Het NRO heeft in toenemende mate te maken met het uitzetten van onderzoek naar urgente vragen met een korte looptijd en een relatief klein bedrag waarbij het van belang is dat er snel gestart kan worden. De gebruikelijke procedure is hiervoor ongeschikt. In de nieuwe procedure urgent wordt gebruik gemaakt van een database waarin onderzoekers zich kunnen inschrijven.

Vanaf nu kunnen onderzoekers zich inschrijven in de database om in aanmerking te komen voor subsidie die onder de procedure urgent valt.  Vanaf 19 november 2019 kan het NRO de registraties in de database gebruiken voor het uitzetten van kleine subsidies. We raden onderzoekers daarom aan om zich voor 5 november 2019 in de database te registreren.

» Meer informatie over de procedure ‘Urgent onderzoek’