Nieuwe procedure urgent onderzoek vanaf 22 oktober 2019

Het NRO heeft in toenemende mate te maken met het uitzetten van onderzoek naar urgente vragen met een korte looptijd en een relatief klein bedrag waarbij het van belang is dat er snel gestart kan worden. De gebruikelijke procedure is hiervoor ongeschikt. In de nieuwe procedure urgent wordt gebruik gemaakt van een database waarin onderzoekers zich kunnen inschrijven.

Vanaf 22 oktober 2019 kunnen onderzoekers zich inschrijven in de database om in aanmerking te komen voor subsidie die onder de procedure urgent valt. Vanaf 19 november 2019 kan het NRO de registraties in de database gebruiken voor het uitzetten van kleine subsidies. We raden onderzoekers daarom aan om zich voor 5 november in de database te registreren.

» Meer informatie vindt u op de programmapagina Urgent onderzoek