Nieuwe subsidieronde Peil.Onderwijs Burgerschap einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de burgerschapscompetenties van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten van de vorige peilingen burgerschap die door Cito zijn uitgevoerd. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijs in burgerschapsvorming op basisscholen.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 15 november 2018, 14:00 uur. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 13 december 2018, 14:00 uur.

Meer informatie op de programmapagina van Peil.Onderwijs.