Nieuwe subsidieronde ‘Postdocs in de onderwijswetenschappen’

Deadline intentieverklaringen: 26 februari 2019, 14:00 uur. Deadline uitgewerkte aanvragen: 19 maart 2019, 14:00 uur.

Veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers kunnen in de nieuwe ronde van ‘Postdocs in de onderwijswetenschappers’ financiering aanvragen voor een één- of tweejarig verblijf aan een Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

Onder onderwijswetenschappen worden alle disciplines (en combinaties daarvan) verstaan die zich richten op het ontwikkelen van kennis die van nut is voor het onderwijsbeleid en voor de onderwijspraktijk.

Voor deze ronde is in totaal € 480.000 beschikbaar. Hiermee kunnen drie projecten gefinancierd worden.

» Meer informatie vindt u op de programmapagina.