Expeditie Lerarenagenda van start

De Expeditie Lerarenagenda en de olifant.

Op initiatief van het NRO is het Expeditieteam Lerarenagenda op pad gegaan om in co-creatie een toekomstgericht onderzoeksvoorstel uit te denken en op te schrijven. Dat is een nieuwe en bijzondere manier om een onderzoeksvoorstel te selecteren en te financieren. Daarom gaat Marleen Kieft op verzoek van het NRO als onderzoeker-verslaglegger de Expeditie Lerarenagenda volgen, beschrijven en evalueren. Zij doet verslag van haar bevindingen in een onderzoeksrapport en in deze blog.

Aflevering 1 Expeditieblog

Zeven Expeditiegangers. Oftewel, zeven onderzoekers met zeven verschillende invalshoeken. Met één gezamenlijk einddoel: het opzetten en uitdenken van een degelijk onderzoeksvoorstel waarin de verschillende aspecten van toekomstbestendig leraarschap samenkomen. Dat is de Expeditie Lerarenagenda, die deze maand officieel van start gaat. Op deze blogpagina’s krijgt u regelmatig een kijkje in de keuken van deze Expeditie, want dit onderzoekstraject verloopt anders dan anders.

De gebruikelijke werkwijze rond subsidierondes van het NRO is natuurlijk wel bekend. In zo’n ronde steken onderzoekers veel tijd en denkwerk in het opschrijven van een mooi onderzoeksvoorstel over één bepaald aspect van een vakdiscipline. Vervolgens kiest een deskundige jury van wetenschappers en praktijkexperts er ééntje uit – waarna de andere voorstellen meestal – geheel of gedeeltelijk – in een bureaula verdwijnen. Zonde. Maar ja, hoe moet het anders?

Als antwoord op die vraag bedacht de Programmacommissie Lerarenagenda een nieuwe aanpak om tot een onderzoeksvoorstel te komen. De kern van deze aanpak is samenwerking in plaats van concurrentie, en samenhang in plaats van versnippering. De traditionele volgorde is omgedraaid. Eerst selecteerde het NRO zeven onderzoekers, die bij wijze van sollicitatie een essay schreven en daarover geïnterviewd werden. De geselecteerde onderzoekers gaan – ieder vanuit de eigen expertise – in co-creatie een onderzoeksvoorstel uitdenken. Als het voorstel wordt goedgekeurd, zal ditzelfde team het onderzoek in een volgende fase ook daadwerkelijk uitvoeren.Perry den Brok, lid van de Programmacommissie, verduidelijkt het doel van de Expeditie Lerarenagenda graag aan de hand van de bekende parabel over de blinde mannen die voor het eerst van hun leven in aanraking komen met een olifant en die proberen te beschrijven. “Ik snap het, een olifant is net een boom!” zegt de man die een poot te pakken heeft. “Welnee”, zegt een ander die de slurf betast “een olifant is als een slang”. “Onzin! Een olifant is als een speer” verkondigt de man die een slagtand in zijn handen heeft.

Het Expeditieteam zal niet - zoals deze mannen -  inzoomen op de verschillende onderdelen van de Lerarenagenda, maar heeft de opdracht de héle olifant te onderzoeken. Ze gaan dus samen op zoek naar de samenhang en de verbinding tussen de verschillende elementen van de professionele ontwikkeling van leraren.

Het NRO zou het NRO niet zijn als ze niet ook een onderzoek zou laten doen naar de innovatieve opzet van dit traject en daarom mag ik als uw onderzoeker-verslaglegger de Expeditie van nabij volgen. Met het bekend maken van de namen van de Expeditiegangers zijn de eerste stappen gezet. Ik houd u op de hoogte!

Dr. Marleen Kieft (1974) is onderwijsonderzoeker en neerlandica. Ze is werkzaam als onderzoeker-adviseur bij Oberon. Ze houdt van helder en toegankelijk schrijven over onderwijsonderzoek en alles wat daarmee samenhangt.