Inzichten in kansrijke interventies leervertraging

Twee kinderen werken op school op digiboard

Wil je meer weten over het tegengaan van leerachterstanden door corona in het primair en voortgezet onderwijs? Onderwijskennis.nl biedt inzicht in kansrijke interventies en belangrijke condities voor het succesvol toepassen van deze interventies. Het NRO wil jou als onderwijsprofessional met deze inzichten ondersteunen bij de vele opgaven die zijn ontstaan door corona.

Onderwijsprofessionals staan aan het roer

Als leraar, schoolleider of andere onderwijsprofessional ben jij deskundige op het vlak van goed onderwijs en weet je het beste wat past bij je school, je onderwijs en je leerlingen. Je hebt dus zelf het roer in handen. De inzichten op Onderwijskennis.nl kunnen je helpen bij het vormgeven van je eigen onderwijs.

Wat biedt Onderwijskennis.nl?

Wil jij kennis uit onderzoek gebruiken bij het vormgeven van je onderwijsaanbod? Onderwijskennis.nl biedt:

Thematisch kennisoverzicht

Onderwijskennis.nl brengt kennis uit onderzoek thematisch samen en biedt deze inzichten op een toegankelijke manier aan. In de komende periode volgt nog meer informatie over kansrijke interventies om leerachterstanden in te halen. Zo krijgt kennis over directe instructie een plek op Onderwijskennis.nl en volgt er informatie over het bevorderen van welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Kennis in de praktijk brengen

Wil je meer weten? Lees verder op Onderwijskennis.nl.

Bundeling van kennis
Onderwijskennis.nl bundelt thematisch kennis uit onderzoek over kansrijke interventies om leerachterstanden in te lopen. Het overzicht biedt echter geen handreiking voor welke interventie scholen zouden moeten kiezen. Bij deze keuze staan onderwijsprofessionals zelf aan het roer. Zij kunnen het beste inschatten welke interventies passen bij het onderwijs dat al wordt aangeboden en zij weten het beste wat leerlingen nodig hebben.

Aanvankelijk staat op Onderwijskennis.nl een aantal interventies uitgelicht die op korte termijn relevant zijn. Om te ondersteunen bij een duurzame investering in onderwijsontwikkeling, volgt later meer kennis met langetermijnperspectief. Ook wat niet effectief is, komt aan de orde.