Onderwijskennis.nl: het knooppunt van en voor het onderwijs

Beeld onderwijskennis.nl

Met de ontwikkeling van het kennisknooppunt; Onderwijskennis.nl zet het NRO een gerichte stap ter versterking van de Nederlandse kennisinfrastructuur. Dit landelijke kennisknooppunt maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat professionals deze wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunnen toepassen. Op dit moment is de pilot website live.

Toegang tot toepasbare wetenschappelijke inzichten

Het NRO heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling van het knooppunt. Op de pilot website Onderwijskennis.nl vind je een overzicht van actuele wetenschappelijke inzichten over een aantal onderwijsthema’s. Ook tref je kennisbronnen aan die je kunt benutten bij specifieke vraagstukken en bij praktische verbeteringen en -vernieuwingen. Daarnaast hebben handreikingen, praktische tips en vernieuwingsprojecten een belangrijke plek.

Onderwijskennis.nl verbindt onderzoek en de onderwijspraktijk. Met kennis uit onderzoek kunnen onderwijsprofessionals het dagelijks werk verbeteren.

Samen ontwikkelen

Ten behoeve van ontwikkeling en verbetering van Onderwijskennis.nl zoekt het NRO nadrukkelijk de samenwerking met onderwijsprofessionals en diverse partners. Om op deze manier samen de kennisinfrastructuur in Nederland te versterken.

Samenwerken of input delen?

Heb je een vraag, een tip of een opmerking?  Of wil je samenwerken aan Onderwijskennis.nl? 

Laat het ons weten