Overzicht lopend en te agenderen corona-gerelateerd onderwijsonderzoek, helpt u mee?

De coronacrisis heeft veel impact op het onderwijs. Op verschillende plaatsen zijn onderzoeken gestart naar de korte- en lange termijn invloed van de coronacrisis op het onderwijs en het afstandsonderwijs.

Vragen naar de aanpak en effecten op korte en lange termijn op onderwijs in coronatijd, staan in deze onderzoeken centraal. Het is van groot belang dat de kennis die uit het onderzoek voortkomt op een goede manier beschikbaar gemaakt wordt voor de onderwijspraktijk en het beleid, maar ook dat we onnodige overlap in het onderzoek en daarmee het overvragen van de scholen voorkomen.

Als Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek proberen we daarom, in afstemming met het ministerie van OCW en de sectorraden het volgende te doen:

A. in kaart te brengen waar en door wie al (kleinschalig) onderzoek uitgevoerd wordt naar corona-gerelateerde onderwijsvraagstukken / afstandsonderwijs;
B. op te halen wat mogelijke corona-gerelateerde vragen zijn die in het onderwijs- en onderzoekveld leven;
C. in kaart te brengen welke vragen al beantwoord kunnen worden met het reeds bestaande/lopende onderzoek en welk aanvullend onderzoek nog uitgezet moet worden om tot antwoorden te komen.

Om bovenstaande in kaart te brengen stellen we het zeer op prijs wanneer u een aantal vragen wilt beantwoorden door het onderstaande formulier in te vullen. De resultaten van deze uitvraag worden gepubliceerd op www.nro.nl/corona.

We zijn breed geïnteresseerd in al het onderwijsonderzoek in relatie tot de coronacrisis en onderzoek dat specifiek naar het afstandsonderwijs wordt gedaan. Het mag daarbij gaan om zowel onderzoek met gevalideerde instrumenten alsook eventuele ad-hoc onderzoeken en enquêtes die (bijvoorbeeld) onder leraren of studenten verspreid zijn / worden.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen via probo@nro.nl

1. Wordt er door u, of door uw onderzoeksgroep (binnenkort) al onderzoek uitgevoerd naar de volgende thema’s, of bent u dat met behoorlijke zekerheid van plan? Invloed van de coronacrisis (korte en lange termijn invloeden voor alle onderwijssectoren mogelijk) op:
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Beschrijf kort:
- De onderzoeksvraag
- Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope
- De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]
- De openbare link naar meer informatie, of, indien niet beschikbaar: contactgegevens van een persoon die hier meer informatie over kan geven
Doet u een nieuwe inzending of geeft u een aanvulling door?