Succesvolle prioriteringssessies Kennisagenda

Beeld kennisagenda

In mei zijn online sessies gehouden waar zo’n 150 onderwijsprofessionals en onderwijs-onderzoekers gezamenlijk, in co-creatie, de negentien thema’s van de longlist op volgorde van belangrijkheid hebben gezet.

De sessies startten met een filmpje waarin leerlingen aangeven wat zij belangrijk vinden voor goed onderwijs:

Er werd plenair gestemd op de negentien thema’s en in break out sessies werden voor- en tegenargumenten aangedragen en pleidooien gehouden.. De rangordes die tijdens de sessies zijn ontstaan, worden verwerkt en leveren uiteindelijk dé shortlist voor de Kennisagenda op. In stap 3 worden de thema’s verder uitgewerkt.

Heb je je aangemeld om mee te denken met de Kennisagenda? Dan ontvang je binnenkort meer informatie over hoe je bij kunt dragen aan het uitwerken.