Welke onderwijsvragen heeft u nu?

De coronacrisis heeft veel impact op het onderwijs. Op dit moment is het nog te vroeg om alle gevolgen te overzien, maar er komen natuurlijk al veel vragen op u en uw school af. Het NRO zoekt uit welke corona-gerelateerde vragen er in de scholen leven. Om deze in kaart te brengen, stellen we het zeer op prijs als u onderstaand formulier invult..

Op verschillende plaatsen worden/zijn al onderzoeken gestart naar de invloed van de coronacrisis op het onderwijs en hoe in deze situatie het afstandsonderwijs wordt ingezet. Vragen naar wat er nu precies gebeurt, hoe de scholen/onderwijsinstellingen, docenten, ouders het onderwijs aanpakken, maar ook naar mogelijke effecten van de aanpakken nu op de toekomstige loopbaan van de leerlingen en studenten, staan in deze onderzoeken centraal.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek doet, in afstemming met het ministerie van OCW en de praktijkpartners het volgende:

  1. in kaart brengen waar en door wie al (kleinschalig) onderzoek wordt uitgevoerd naar corona-gerelateerde onderwijsvraagstukken / afstandsonderwijs;
  2. ophalen wat mogelijke corona-gerelateerde vragen zijn die in het onderwijs- en onderzoekveld leven;
  3. in kaart brengen welke vragen al beantwoord kunnen worden met het reeds bestaande/lopende onderzoek en welk aanvullend onderzoek nog uitgezet moet worden om tot antwoorden te komen.

Het NRO wil voorkomen dat het onderwijsveld overvraagd wordt. Via deze enquête geven we u de kans om mee te denken over corona-gerelateerde onderzoeksthema’s en kunnen we overlap in onderzoek voorkomen.

De uitkomsten van deze uitvraag vindt u binnenkort op de website van het NRO.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Cedric van Drieberge, beleidsmedewerker NRO, via c.vandrieberge@nwo.nl.

Binnen welke onderwijssector bent u werkzaam?
U hoeft alleen uw e-mailadres en telefoonnummer in te vullen als u wilt dat wij contact met u opnemen om vragen die u via dit formulier aan ons stelt te beantwoorden.
1. Wat zijn de 3 belangrijkste thema’s die spelen bij u op school?
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting
Geef een toelichting

Check vooraf wel even of de vraag al beantwoord is en vul bovenaan in dit formulier uw contactgegevens in.