shutterstock_1336557545.jpg

Nieuwste NRO-projecten

Op deze pagina presenteren we alle nieuwe onderzoeksprojecten die recentelijk een NRO-subsidie kregen toegekend. Ze zijn steeds weergegeven per onderzoeksprogramma.

Alle NRO-onderzoeksprojecten zijn te raadplegen in de projectendatabase onderwijsonderzoek. Van lopende projecten is daar een korte beschrijving opgenomen. Van afgerond onderzoek is een samenvatting van de uitkomsten te vinden, evenals (een) onderzoeksrapport(en) en eventuele (links naar) andere eindproducten.  

Naar de projectendatabase onderwijsonderzoek

In onderstaand overzicht staan de nieuwste NRO-projecten: degene die het laatst zijn gehonoreerd, staan bovenaan. Projecten die vóór 2021 zijn gehonoreerd, zijn op de programmapagina's terug te vinden.

Monitor en evaluatie pilots nieuwe leerweg gtl

 • Monitor en evaluatie pilots Nieuwe Leerweg vmbo 2021-2025 
  Projectleider: Dr. M. Muskens

Naar boven


Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek 2019-2020

Meer informatie over het onderzoeksprogramma Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend.

 • Samenwerken aan effectieve teams in het mbo    
  Projectleider: Dr. D. van Middelkoop
 • Verbinding in de beroepskolom: effecten van doorlopende leertrajecten vmbo-mbo    
  Projectleider: Drs. A. van der Meijden 
 • Zicht op studentontwikkeling: een doorgaande leerlijn met doelgerichte formatieve activiteiten    
  Projectleider: Dr. L.K.J. Baartman
 • Appreci8: samen werken aan perspectief voor jongeren    
  Projectleider: Dr. E.H. Tigelaar
 • Gelijkwaardige dialoog in het mbo    
  Projectleider: Dr. J.J. Doppenberg
 • Praten over boeken. Het effect van het voeren van dialogische gesprekken tijdens het voorlezen op de gespreksvaardigheden van leerkrachten en de taalvaardigheid van kinderen in de kleuterklas    
  Projectleider: F.M. van der Wilt MSc
 • Fit en Vaardig in het speciaal basisonderwijs    
  Projectleider: Esther Hartman
 • Leesvaardiger door de inzet van digitale boeken    
  Projectleider: Dr. M.T. Sikkema - De Jong PhD
 • Sociaal kapitaalkrachtig bestuur    
  Projectleider: Roel Bosker
 • Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen? Ontwikkeling van interventies om leesweerstand tegen te gaan    
  Projectleider: Prof. dr. R.C.M. van Steensel
 • Dialogisch schrijven: Een integrale aanpak voor betekenisvol taalonderwijs in de bovenbouw basisonderwijs    
  Projectleider: Dr. R. Bouwer
 • Leraren als leesbevorderaars    
  Projectleider: Wenckje Jongstra
 • De invloed van leerling- en schoolkenmerken op de prestaties en ontwikkeling van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het (voortgezet) speciaal onderwijs    
  Projectleider: Dr. M.J. Warrens
 • Grensverleggend literatuuronderwijs: naar een literatuurdidactiek die rechtdoet aan leesvoorkeuren van leerlingen    
  Projectleider: Dr. J.J.M. Dera
 • De Woordenfabriek: het effect van een ontwerpend leren applicatie over morfologie op taalvaardigheid van leerlingen    
  Projectleider: Dr. J. van der Graaf
 • Duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap    
  Projectleider: Dr. W. Schenke
 • Hybride virtueel onderwijs: interactie tussen docent, klas en een zieke leerling thuis    
  Projectleider: Prof. dr. W.F. Admiraal
 • Bèta-docenten Ontwerpen Formatieve Evaluatie Tools voor SSI Vaardigheden    
  Projectleider: Dr. D. Bayram-Jacobs
 • Een professionaliseringsinterventie gericht op het versterken van probleemoplossen in wiskundelessen    
  Projectleider: Dr. G. Roorda
 • Professionalisering van vmbo-docenten voor effectief leesstrategie-onderwijs    
  Projectleider: Dr. J. Evers-Vermeul
 • Een beter basisschooladvies en betere VO-determinatie door datagestuurde samenwerking po en vo in Rotterdam    
  Projectleider: Dr. C.M.G. Haelermans
 • Ken jezelf. Zelfregulatie verbeteren door kennis over eigen talenten  
  Projectleider: S. Bolkenbaas MSc

Naar boven


Overzichtsstudies 2020

Meer informatie over het onderzoeksprogramma Overzichtsstudies.

 • De eigen wil in zelfstandig leren: de relatie tussen autonome motivatie en zelf-regulerend leren
  Projectleider: Dr. ir. Peter de Jong (LUMC)
 • Een (school)brede benadering voor het bevorderen van creatief denken.
  Projectleider: Dr. Ineke Haakma (Hanzehogeschool Groningen)
 • Professionaliseren ten behoeve van de talig diverse onderwijspraktijk
  Projectleider: Dr. Femke Scheltinga (UvA)
 • Individuele, context- en relationele condities voor duurzame innovaties in primair en secundair onderwijs op micro-, meso- en macroniveau
  Projectleider: Dr. Marieke Thurlings (TuE)
 • ‘Iedereen aan het werk!’ Betrokkenheid in de klas als collectief proces.
  Projectleider: Dr. Mayra Mascareno Lara (RUG)
 • Kennisbenutting in scholen: impact van onderwijsonderzoek in kaart gebracht
  Projectleider: Dr. Helma Oolbekkink-Marchand (HAN)

Naar boven