Nominaties NRO-verbindingsprijzen bekend

De nominaties voor de NRO-verbindingsprijzen 2016 zijn bekend! Een deskundige jury heeft zes kandidaten genomineerd voor de twee prijzen.

Voor de NRO-onderwijsprijs voor leraren zijn genomineerd:

  • Rodica Ernst (Udens College) en het META-team – De metadenkende leerling: effecten van de META-methode
  • Petra Husmann-Verweij (OBS De Boeier, Lelystad) – Rekengesprekken voeren
  • Karin Nijman (Ichthus Lyceum, Driehuis) en Inge Verstraete – Handboek Leren Leren voor het Voortgezet Onderwijs – 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk

Voor de NRO-VOR-praktijkprijs voor onderzoekers zijn genomineerd:

  • Joris Hoeboer (Haagse Hogeschool) – Een beweegparcours als praktisch alternatief voor een motoriektest in het bewegingsonderwijs
  • Monica Koster en Renske Bouwer (Universiteit Utrecht) – Beter leren schrijven met Tekster, dé lesmethode voor schrijfvaardigheid voor groep 6 t/m 8
  • Lia Voerman (Universiteit Utrecht) en Frans Faber – Didactisch Coachen: Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen

De NRO-verbindingsprijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk. De prijzen stimuleren onderzoekers om te streven naar kennisbenutting en leraren om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd. De NRO-VOR-praktijkprijs gaat naar een wetenschapper wiens onderzoek op doeltreffende manier is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. De NRO-onderwijsprijs, die in 2016 voor het eerst wordt uitgereikt, is bestemd voor een leraar of andere onderwijsprofessional die op doeltreffende wijze binnen de school gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Van de genomineerde inzendingen worden video’s gemaakt die andere onderzoekers en leraren kunnen inspireren om ook met onderzoek onderwijs te verbeteren.

Prijsuitreiking op 2 november

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op 2 november bij het NRO-congres. Aan beide prijzen is een bedrag van € 2.000 verbonden. Het publiek kiest bij het congres bovendien een eigen favoriet. Alle genomineerde kandidaten presenteren hun project op het congres. In de aanloop naar het congres verschijnt meer informatie over de genomineerden op de webpagina’s van de prijzen. Aanmelden voor het NRO-congres kan via www.nro-congres.nl.

Jury

De jury beoordeelde de inzendingen van de NRO-VOR-praktijkprijs op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit, en duurzaamheid van de ontwikkelde producten. De inzendingen voor de NRO-onderwijsprijs werden beoordeeld op de manier waarop de onderwijsprofessional inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar de lespraktijk, op de impact binnen en buiten de school, op inspiratie die uitgaat van deze praktijk voor andere onderwijsprofessionals en op de kwaliteit en de relevantie van het gebruikte onderzoek.
De jury van de NRO-VOR-praktijkprijs bestond uit Agnes Wolbert (voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer – voorzitter), Monique Volman (hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de VOR), Dick van der Wateren (docent natuurkunde en nl&t aan het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, wetenschapper, auteur en edublogger). Voor de NRO-onderwijsprijs werd deze jury aangevuld met Liesbeth Breek (docente Frans en onderwijsontwikkelaar Petrus Canisius College Alkmaar, auteur lesmethode Frans en docententrainer), Cordula Rooijendijk (directeur en leerkracht Montessorischool De Amstel in Amsterdam) en Erna de Wolff (docente gezondheidszorg Albeda College Rotterdam)

Samenwerking

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research, de PO-Raad en de VO-raad.