November 2014: indienen van onderzoeksvoorstellen naar Beweging en leerprestaties

Vanaf 3 november 2014 stelt het NRO een call for proposals open over ‘beweging en leerprestaties’. Tot 10 december 2014 kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil graag antwoord op de vraag of er een causale relatie is tussen bewegen op school en leerprestaties. Consortia van onderzoekers kunnen een aanvraag indienen om deze causale relatie te onderzoeken, onder andere door het koppelen van bestaande databestanden.

Vereisten bij het indienen

Het consortium dient in de gelegenheid te zijn om op 1 februari met het onderzoek aan de slag te gaan en in november 2015 zijn resultaten te presenteren op een bijeenkomst. De leden van het consortium moeten al bezig zijn met onderzoek naar bewegen en leerprestaties. Het consortium moet bovendien multidisciplinair zijn, met een vertegenwoordiging van de volgende expertises:

  • Ontwikkelingspsychologie/pedagogiek
  • Onderwijskunde
  • Bewegingswetenschappen
  • Neurowetenschappen
  • Gezondheidswetenschappen
  • Verbinden van databestanden

De hoofdaanvrager moet werkzaam zijn aan een universiteit. Betrokken personen en onderzoeksgroepen kunnen slechts deelnemen aan één consortium.

Praktische informatie

Aanvragen tot maximaal € 425.000,- kunnen vanaf 3 november worden ingediend tot het sluiten van de deadline op 10 december, 12:00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van deze financieringsronde, Renée Middelburg, via r.middelburg@nwo.nl.