NRO-brochure met inspirerende voorbeelden van onderzoek voor het onderwijs

In de NRO-brochure ‘Hier leren we van’ vertellen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals over hun succesvolle samenwerkingsprojecten. Met concrete producten werken zij gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De publicatie is als pdf beschikbaar.

Wat bedoelen we eigenlijk als we spreken van ‘kennis benutten uit onderwijsonderzoek’? De vijf inspirerende voorbeelden uit ‘Hier leren we van’ maken het duidelijk. Ze illustreren de missie van het NRO: met onderzoek het onderwijs vernieuwen en krachtige samenwerking bevorderen tussen onderzoek, praktijk en beleid.

Sneller leren lezen

De brochure laat onder anderen Esther Steenbeek-Planting aan het woord. Zij is onderzoeker van leesprocessen aan de Radbouduniversiteit en ontwikkelde samen met twee ouders een app die kinderen spelenderwijs beter leert lezen. Een onderzoek naar gebruik van de app Letterprins in het speciaal onderwijs wees uit dat de app werkt. De kinderen die de app gebruikten, gingen sneller vooruit dan de kinderen die het reguliere leesprogramma volgden. Bovendien waren de app-gebruikers gemotiveerder.
“Het geeft veel voldoening dat mijn onderzoeksresultaten tot zo’n concrete toepassing hebben geleid”, zegt Steenbeek-Planting. Letterprins werd beloond met de Nationale Alfabetiseringsprijs.

Uitval tegengaan

Ook de andere voorbeelden in de brochure laten zien welke relevantie onderwijsonderzoek kan hebben voor praktijk en beleid.  Zo ontwikkelden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een inwerkprogramma voor startende leraren. Het programma gaat vroegtijdige uitval van docenten tegen en dat is een zeer welkome interventie. Bijna een kwart van alle leraren verlaat namelijk binnen vijf jaar hun baan. Zowel het ministerie van Onderwijs als scholen omarmen het inwerkprogramma.

Meer over de brochure

‘Hier leren we van’ is gratis te downloaden of op te vragen bij Rowan Zuidema, medewerker kennisbenutting bij het NRO, via r.zuidema@nwo.nl.
Ook de geïnterviewde onderzoekers en onderwijsprofessionals zijn beschikbaar voor vragen. Hun contactgegevens staan vermeld in de brochure.

Reacties en voorbeelden gezocht

We staan open voor reacties en praktijkervaringen. Ook horen we graag meer mooie voorbeelden van wetenschappelijk onderwijsonderzoek dat tot vernieuwing en verbetering van de onderwijspraktijk heeft geleid.

Heeft u zelf wetenschappelijk onderzoek gedaan dat tot een concreet product voor de onderwijspraktijk heeft geleid? Of werkt u voor een onderwijsinstelling en maakt u gebruik van opbrengsten uit wetenschappelijk onderwijsonderzoek? U kunt denken aan checklists, lesmethodes, video’s of een handreiking.

Mail of bel met uw reactie, uw vraag of een mooi voorbeeld naar:

Rowan Zuidema (medewerker kennisbenutting NRO)
r.zuidema@nwo.nl
tel. 070 349 4366

Hanneke de Weger (medewerker kennisbenutting NRO)
h.deweger@nwo.nl
tel. 070 349 4465