NRO-Commissie ‘Kwaliteit examens’ bereidt beantwoording Kamervragen voor

Het NRO voert het secretariaat van de ‘Commissie kwaliteit examens VO n.a.v. motie Van Meenen c.s.’ Deze commissie, kortweg de commissie-Steur, voert de regie over onderzoek dat het Cito uitvoert in nauwe samenwerking met het College voor Toetsen en Examens. Aanleiding vormen vragen van de Tweede Kamer. 

De Tweede Kamer signaleerde begin 2018 een discrepantie tussen PISA-resultaten (dalend) en nationale examenresultaten (stabiel/stijgend), en stelde daarom vragen over hoe representatief de examenresultaten zijn voor de stijging in vaardigheidsniveau van leerlingen en in hoeverre de N-term deze representatie beïnvloedt. Zij wil meer inzicht in:

  • de vaardigheidsontwikkeling van Nederlandse scholieren (voortgezet onderwijs) in de afgelopen tien jaar, tenminste in de vakken wiskunde en Engels
  • de mate waarin het gebruik van de N-termen -en mogelijke andere factoren- het beeld op deze ontwikkeling bevorderen of bemoeilijken.

Het ministerie van OCW heeft het Cito verzocht om dit nader uit te zoeken in nauwe samenwerking met het CvTE. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen en een antwoord op de Kamervragen te formuleren, is op verzoek van OCW deze NRO-commissie ingesteld. Het ministerie heeft een bedrag van 30.000 euro beschikbaar gesteld als vergoeding voor de commissieleden en voor het voeren van het secretariaat door het NRO.

Samenstelling commissie

De commissie is als volgt samengesteld.

Voorzitter en maatschappelijk lid:

  • Rick Steur (Beteor) (voorzitter)

Wetenschappelijke leden:

  • Peter van der Heijden (UU)
  • Iris Egberink (RUG/COTAN)
  • Tim Mainhard (UU)

In het voorjaar van 2019 zal deze ‘Commissie-Steur’ de schriftelijke beantwoording aan de Tweede Kamer opleveren.

Meer informatie