NRO-Congres voor onderwijs en onderzoek

Onder de titel ‘Samen op expeditie!’ vond het eerste NRO-congres plaats, gericht op de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Een gemengd gezelschap van tegen de 500 onderzoekers, professionals uit de onderwijspraktijk en andere betrokkenen kwamen hiertoe samen in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Bij dit congres lag de nadruk op het basis- en voortgezet onderwijs; het mbo kent op 12 november een eigen onderzoeksdag.

In de plenaire startsessie kwam naar voren dat een goede verbinding tussen onderzoek en onderwijs nu gezamenlijk nagestreefd wordt door alle betrokken congrespartners: de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-raad, de VOR (Vereniging voor OnderwijsResearch) en het NRO. Vanuit de Onderwijscoöperatie kwamen de mogelijkheden maar ook beperkingen van onderzoek door docenten aan de orde, en de behoefte aan goede toegang tot onderzoeksresultaten. Vanuit de VO-raad werd de start van de Kennisrotonde gememoreerd, waarmee binnenkort kennisvragen kunnen worden gesteld waarvan bezien wordt of die vanuit bestaand of nieuw onderzoek beantwoord kunnen worden. De PO-Raad wees op de noodzaak van een academische setting voor scholen en de daarmee samenhangende behoefte aan academische pabo’s.

Het NRO zelf kon onderstrepen dat de genoemde initiatieven zoveel mogelijk ondersteund worden. Ook kon het NRO de officiële opening bekendmaken van de kennisportal onderwijs, die het mogelijk maakt  in één keer te zoeken in 15 databases met Nederlandstalig onderzoek of samenvattingen daarvan.

Wederzijdse kennismaking

Vervolgens was er een ruime keuze aan mogelijkheden tot verdere wederzijdse kennismaking: er waren ‘kampvuursessies’ waar in een klein gezelschap thema’s werden behandeld als ‘open access’ tot wetenschappelijke literatuur voor leraren, de schoolleider en zijn rol bij praktijkgericht onderwijs en wetenschappelijke kwaliteit in combinatie met onderwijsrelevantie.

Er waren ook geheel vrije sessies (´Op Avontuur´) waar de deelnemers met elkaar hun gespreksonderwerp bepaalden en er waren ook voordrachten over onderzoek, zoals pitches over het nu net afgeronde kortlopend praktijkgericht onderzoek dat het NRO heeft gesubsidieerd. En er waren interactieve sessies over uiteenlopende onderwerpen als effectieve leerstrategieën in het woordenschatonderwijs, de Promotiebeurs voor Leraren, en kwaliteitsverbetering door onderzoek in de school.

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de NRO-VOR-Praktijkprijs, waarvan de winnaar door het publiek werd gekozen uit de drie beste onderwijstoepassingen van onderzoek. Linda van den Bergh en Anje Ros wonnen deze prijs met hun onderzoek naar feedback tijdens actief leren en de praktische hulpmiddelen die ze op grond daarvan ontwikkelden.

Ontmoeting

Het was een dag óver ontmoeting van onderzoek en praktijk, maar vooral ook een dag waarin die ontmoeting concreet gestalte kreeg; de pauzes leken haast wel te kort om ook in meer informele sfeer met elkaar door te spreken. Voor het NRO was get een onvergetelijke ervaring om zo zijn centrale missie om praktijk en onderzoek te verbinden, werkelijkheid te zien worden, en daarin de steun te ervaren van vele betrokken organisaties en individuen. Voor de deelnemers was het ook een stimulans om verder te werken aan deze verbinding, zo hoorden we uit de wandelgangen.

In het speciaal gemaakte e-zine is meer te lezen en te zien over het congres, de partners, de deelnemers en wat hen bezighoudt.

Jelle Kaldewaij, directeur NRO