NRO-projecten vinden

Welkom in de zoekmachine van NRO-onderzoeksprojecten. Deze database bevat de volgende items:

  • projecten voor fundamenteel onderwijsonderzoek sinds 2006;
  • projecten voor praktijkgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor beleidsgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor doorsnijdend onderwijsonderzoek (vallend onder de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek).

Ook projecten van Onderwijs Bewijs zijn sinds december 2014 opgenomen in deze database.

U kunt op twee manieren zoeken:

1. U kunt vrij zoeken door één of meer onderdelen van het zoekscherm in te vullen. Bij ‘zoekwoord’ kunt ook zoeken op persoonsnamen van projectleiders en onderzoekers.

2. U kunt ook onderwerpen kiezen in de lijst van Onderwijsonderzoekonderwerpen en dan per woord doorklikken naar relevante projecten.

Deze NRO-projectendatabase is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: projectendatabase@ymba.nl