NRO-projectendatabase


Welkom in de zoekmachine van NRO-onderzoeksprojecten. Meer informatie over deze database.

Aan de slag met het Groene Kompas

Wat is het Groene Kompas? Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je...
Projectnummer
405-16-831
Looptijd
1-7-2016 t/m 28-2-2017
Onderwijssector
vo, mbo
Status
Afgerond

Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs

Dit project bevat drie deelstudies die samen antwoord moeten geven op de vraag: Wat is een goed aanbod voor doelgroepkinderen van het onderwijsachterstandenbeleid in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs? Het doel is om nieuwe...
Projectnummer
405-16-403
Looptijd
1-12-2016 t/m 31-12-2018
Onderwijssector
vve, po
Status
Lopend

Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan leerlingenHet schooladvies dat basisscholen geven aan leerlingen uit lagere sociale milieus is vaak wat lager dan voor kinderen met hoger opgeleide ouders. Dat blijkt uit een uitgebreide...
Projectnummer
405-14-402
Looptijd
1-11-2014 t/m 28-2-2017
Onderwijssector
vo, mbo
Status
Afgerond
Thema
Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs

Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan

Om blijvende effecten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s te bereiken, wordt het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn ná de kleutergroepen noodzakelijk geacht. In dit  onderzoek zijn twee ‘overgangen’, die van...
Projectnummer
413-09-073
Looptijd
1-10-2009 t/m 18-3-2013
Onderwijssector
vve, po
Status
Afgerond
Thema
Beleid en bestel, Differentiatie en omgaan met verschillen, Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs

Academisch docentschap in het basis- en voortgezet onderwijs

Achtergrond  De bekwaamheid onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk wordt gezien als onderdeel van de expertise van docenten. Het bevorderen van onderzoek door docenten biedt mogelijkheden om de kwaliteit van zowel het onderwijs...
Projectnummer
411-11-691
Looptijd
1-2-2012 t/m 31-12-2012
Onderwijssector
po, vo
Status
Afgerond
Thema
Opleiden en professionalisering van docenten

Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)

In het onderzoek wordt door middel van secundaire analyses en een
Projectnummer
412-01-001
Looptijd
1-3-2002 t/m 15-9-2004
Onderwijssector
po
Status
Afgerond
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen

Adaptiviteit in onderwijsinteractie

Adaptiviteit in onderwijs staat momenteel bovenaan de onderwijsagenda. Beleidsstukken staan bol van verwijzingen naar adaptiviteit in onderwijs (bv. gepersonaliseerd leren/differentiatie/passend onderwijs). Scholen implementeren adaptief onderwijs op...
Projectnummer
405-15-718
Looptijd
1-9-2015 t/m 31-3-2017
Onderwijssector
po, vo, mbo
Status
Afgerond
Thema
Leren en onderwijzen, Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling, Organisatie en management

Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden

Een algoritmische versie van de theorie die aan de Nederlandse
Projectnummer
411-11-803
Looptijd
16-3-2012 t/m 22-10-2016
Onderwijssector
po
Status
Lopend
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven

Alle kinderen zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Het verbeteren van Engels leren op school

Uitstekende vaardigheden in het Engels worden van groot belang geacht
Projectnummer
405-14-305
Looptijd
1-5-2015 t/m 31-1-2021
Onderwijssector
po, vo
Status
Lopend
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven

Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen

Op het vmbo is zeker winst te halen wat betreft de lees- en
Projectnummer
411-06-503
Looptijd
1-9-2007 t/m 1-6-2012
Onderwijssector
po
Status
Afgerond
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Deze NRO-projectendatabase is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheernro@nwo.nl