Levenslang leren en competentieontwikkeling

Projectnummer
405-16-402
Titel
Levenslang leren en competentieontwikkeling
Programma
Penvoerder
NRO
Looptijd
15-11-2016 t/m 28-2-2019
Onderwijssector
mbo, ho
Thema
Werkplekleren en informeel leren
Status
Lopend

De Nederlandse overheid ervaart het momenteel als zeer urgent een goed levenslang leren beleid te ontwikkelen dat onze kenniseconomie een impuls geeft. Daarbij staan twee – aan elkaar gerelateerde – vragen centraal: (1) over welke competenties moet de (vergrijzende) Nederlandse beroepsbevolking beschikken en (2) hoe kan de scholing en het informeel leren dat daarvoor nodig is worden gestimuleerd? Dit project levert een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van beide vragen.

Deelname aan scholing en informeel leren van werkenden

Juist in iemands eerste jaren op de arbeidsmarkt wordt vaak veel geleerd. Echter, in een recessieperiode hebben veel werkgevers onvoldoende geld voor scholing en belanden veel schoolverlaters in een baan onder hun niveau. Deelproject 1 onderzoekt in hoeverre dit het leergedrag van schoolverlaters negatief beïnvloedt en welke gevolgen dit heeft voor hun vroege loopbaan. Deelproject 2 onderzoekt op een vernieuwende manier de interactie tussen de op de arbeidsmarkt gevraagde competenties en het levenslang leren op. Hierdoor kan er zowel antwoord gegeven worden op de vraag hoe de deelname aan scholing en informeel leren zich ontwikkelt in relatie tot de gevraagde competenties, als op de vraag welke invloed verschillende leervormen hebben op iemands loopbaan in termen van o.a. competentieniveau, inzetbaarheid, promotiekansen, werkloosheid, ziekteverzuim en (verwachte) pensioenleeftijd. Deelproject 3 zal door aan elkaar gerelateerde vignetonderzoeken onder werkenden en werkgevers inzicht geven in de factoren die van invloed zijn op levenslang leren onder kwetsbare groepen (laagopgeleiden, ouderen en flexibele krachten). Daarbij wordt zowel gekeken naar hun motivatie, persoonlijkheid en leefstijl, maar ook naar iemands takenpakket en het door werkgevers gevoerde HR beleid.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. A. de Grip
Maastricht University
Relevante link(s)

Deze NRO-projectendatabase is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheernro@nwo.nl