Meer informatie over de NRO-projectendatabase

De NRO-projectendatabase bevat de volgende items:

  • projecten voor fundamenteel onderwijsonderzoek sinds 2006;
  • projecten voor praktijkgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor beleidsgericht onderwijsonderzoek;
  • projecten voor doorsnijdend onderwijsonderzoek (vallend onder de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek).

Ook projecten van Onderwijs Bewijs zijn sinds december 2014 opgenomen in deze database.