NRO-subsidie voor veelbelovende onderzoekers in onderwijswetenschappen

Drie veelbelovende onderzoekers krijgen de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en ervaring op te doen aan een Nederlandse universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO voor maximaal twee jaar.

Het NRO-programma ‘Postdocs in de onderwijswetenschappen’ richt zich op veelbelovende onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. Op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten wordt verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de (onderwijs)wetenschap.

Gehonoreerde projecten
Dr. N. M. P. (Naomi) de Ruiter
De leermotivatie en -potentie van kinderen wordt beïnvloed door de opvattingen die zij hebben over de veranderlijkheid van hun intelligentie. Dit project onderzoekt hoe deze opvattingen ontstaan en wat de invloed is van feedback en complimenten van docenten.

MSc J.E. (Johanna) van Schaik
Kinderen die experimenteren worden soms verrast door de uitkomst van het experiment. In dit project wordt onderzocht wat voor effect deze verrassingen hebben op het leren van kleuters en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wetenschappelijke proefjes leerzaam zijn.

Dr. K.E. (Karin) Wanrooij
Natuurlijkerwijs neigen sprekers ernaar om spraakklanken te verkorten. Deze ‘reducties’ vallen niet op in de moedertaal, maar compliceren het begrip van vreemde talen. Dit project onderzoekt of en hoe het aanbieden van reducties in lesmateriaal het leren van een nieuwe taal kan bevorderen.

Meer informatie
» bekijk de NRO-programmapagina Postdocs in de onderwijswetenschappen