NRO-subsidie voor uitvoering PIRLS 2021 toegekend aan dr. Joyce Gubbels

Dr. Joyce Gubbels zal de vijfde cyclus van het Nederlandse aandeel van de Progress in International Literacy Study gaan uitvoeren. Het beschikbare budget voor PIRLS 2021 bedraagt 900.000 euro. Dit budget is afkomstig van het ministerie van OCW en van het NRO.

PIRLS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek onder bijna vijftig landen naar de prestaties in begrijpend lezen van leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs. Door middel van het afnemen van leestoetsen en vragenlijsten bij een representatieve groep leerlingen wordt waardevolle informatie verzameld over hun leesniveau en factoren in de thuis- en schoolcontext die als verklaring kunnen dienen voor individuele verschillen in leesprestaties.

PIRLS Nederland

Het onderzoek wordt elke vijf jaar uitgevoerd en Nederland neemt sinds de eerste cyclus in 2001 deel. De resultaten van PIRLS Nederland bieden inzicht in de ontwikkeling van leesprestaties in Nederland over de afgelopen twintig jaar en plaatsen deze in een internationaal perspectief. Dit biedt aanknopingspunten voor onderwijsprofessionals en beleidsmakers om het leesonderwijs te verbeteren.

PIRLS wordt gecoördineerd door het TIMSS en PIRLS International Study Center te Boston onder leiding van de International Association for the Evaluation  of Educational Achievement (IEA). Het Nederlandse deel is sinds de eerste ronde uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN). Door deze jarenlange ervaring is het EN goed uitgerust om ook de meting in 2021 succesvol uit te voeren.

Onderzoekers

Dr. Joyce Gubbels, onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands, voert het Nederlandse aandeel van PIRLS 2021 uit. Dit doet zij in samenwerking met dr. Margriet Groen en prof. Eliane Segers.