NRO-subsidie voor uitvoering PISA 2021 naar dr. Martina Meelissen (Universiteit Twente)

Dr. M.R.M. (Martina) Meelissen (Universiteit Twente) zal het Nederlandse aandeel uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2021. Doel van dit grootschalige internationaal vergelijkend onderzoek is na te gaan hoe jongeren in verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. Voor PISA 2021 is het hoofddomein wiskunde, met als innovatief domein creatief denken.

Voor PISA worden in zes weken tijd data verzameld onder ongeveer 8.000 leerlingen. Naast het toetsen van leerlingen worden niet-cognitieve onderwijsopbrengsten (attitudes, gedrag) van leerlingen gemeten, en wordt informatie verzameld over de onderwijscontext waarin zij deze vaardigheden leren. In totaal is 1,5 miljoen euro gemoeid met het Nederlandse aandeel in PISA 2021; dit geld is afkomstig van het ministerie van OCW.

Extra opties

PISA biedt daarnaast nog diverse internationale opties waaraan landen kunnen meedoen. Voorbeelden hiervan zijn financiële en digitale geletterdheid, wereldburgerschap en studentenwelzijn. Ook is er een online docentenvragenlijst met algemene en domeinspecifieke informatie over het schoolbeleid ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van docenten en het welbevinden van de docenten op school. Daarnaast is er nog een oudervragenlijst over het leerklimaat thuis en de attituden en verwachtingen van ouders. Of, en zo ja, aan welke uitbreidingen Nederland zal deelnemen, is nog niet bekend.

Over PISA

Het Programme for International Student Assessment bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. Aan PISA 2018 namen meer dan 70 landen deel. PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen. Door middel van vragenlijsten op land-, school- en leerlingniveau wordt informatie verzameld over de onderwijscontext waarbinnen leerlingen deze vaardigheden leren. PISA is geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Consortium van onderzoekers

Het volledige onderzoeksconsortium bestaat naast dr. Martina Meelissen uit:

  • Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands)
  • Annemarie van Langen (KBA Nijmegen)
  • dr. Bernard Veldkamp (UT)
  • dr. Maarten Wolbers (RU en KBA Nijmegen)