NRO verbindt jeugd(zorg) en onderwijs op congres Jeugd in Onderzoek

Op 24 mei vond het jaarlijkse congres voor de jeugdsector plaats: Jeugd in onderzoek. Dit jaar sloot NRO voor het eerst aan bij de organisatie. Net als met andere initiatieven, probeert het NRO op deze manier de verbinding tussen onderzoek naar jeugd en onderzoek naar onderwijs te versterken. Op steeds meer plaatsen ontstaat de verbinding tussen disciplines die zich richten op de jeugd. Gescheiden werelden van bijvoorbeeld jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs ontmoeten elkaar en merken dat dezelfde dilemma’s en uitdagingen leven.

De dag werd geopend met twee keynote presentaties en een film over jongerenparticipatie. Monique Volman gaf de eerste keynote presentatie over gelijke kansen voor kwetsbare leerlingen. Trudy van der Weijden presenteerde over samen beslissen van ouders, jeugdige en hulpverleners.

In het middagprogramma werden onder andere lezingen en workshops gegeven over de verbinding onderwijs en jeugdzorg en vond een masterclass plaats over de Nationale Wetenschapsagenda met de nadruk op de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs.

Met de organisatiepartners NCJ, NJi, TNO en ZonMw gaan we de dag evalueren en zorgen voor een nog sterkere verbinding tussen onderzoek naar onderwijs en jeugd op het congres van volgend jaar.

» lees het congresverslag op de website van congres Jeugd in Onderzoek