De NRO-VOR-praktijkprijs voor onderzoekers

De NRO-VOR-praktijkprijs gaat naar een onderzoeker wiens onderzoek op doeltreffende manier is vertaald naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Nederlandse onderzoekers of consortia van onderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen meedingen naar de prijs van € 2.000.

Heb je als wetenschapper in het afgelopen jaar relevant onderzoek vertaald naar de onderwijspraktijk? Voorziet het ontwikkelde product of de activiteit in een behoefte van onderwijsprofessionals en scholen? Is een brede doelgroep betrokken bij ontwikkeling, beoordeling en onderhoud, ook op de langere termijn? Dan kun je meedoen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden met het formulier dat van half maart tot eind juni op de website beschikbaar is.

De nominaties voor 2017 zijn bekend. Lees het nieuwsbericht.

Een jury bestaande uit vertegenwoordigers uit onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid  nomineert drie kandidaten en kiest een winnaar die bekend wordt gemaakt bij het jaarlijkse NRO-congres, dat dit jaar op 1 november plaatsvindt. Het publiek kiest daarnaast een eigen favoriet. De jury beoordeelt de inzendingen op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit, en duurzaamheid van de ontwikkelde producten. De criteria zijn uitgewerkt in het reglement (pdf).

Van de genomineerde inzendingen worden filmpjes gemaakt die andere onderzoekers kunnen inspireren om onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast presenteren de genomineerden hun inzending bij het congres.

NRO-verbindingsprijzen

De NRO-VOR-praktijkprijs voor onderzoekers is een van de twee NRO-verbindingsprijzen. De NRO-verbindingsprijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk. De prijzen stimuleren onderzoekers om te streven naar kennisbenutting en leraren om gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek en producten die daarop zijn gebaseerd.

Samenwerking

De NRO-VOR-praktijkprijs voor onderzoekers is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR).