NRO zoekt leraren uit vo en mbo voor Klankbordgroep van leraren

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Om mede richting te geven aan de uitvoering van het beleid heeft het NRO in 2017 een klankbordgroep ingesteld met leraren uit het po, (v)so, vo, mbo en ho. Op dit moment zoeken wij 2 leraren uit het vo en 1 leraar uit het mbo.

Het NRO streeft naar goede verbindingen tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. In de voorbereiding en bij de uitvoering van het NRO-beleid is het daarom essentieel om op diverse momenten leraren te kunnen raadplegen. De omvang, organisatiegraad en werkwijze van het beroepsveld laten het echter niet altijd toe om op geschikte momenten tijdig voldoende inbreng uit het onderwijsveld te verkrijgen. Daarom heeft het NRO een klankbordgroep van leraren ingesteld die op gezette tijden door de Stuurgroep, de programmaraden en het bureau van het NRO kan worden geraadpleegd. Dit biedt een betere garantie voor een sterke inbreng vanuit de onderwijspraktijk.

Wat vragen we van je als lid van de klankbordgroep?

De klankbordgroep vergadert tenminste twee keer per jaar. Zij adviseert aan het NRO over de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten met betrekking tot het door het NRO gefinancierde onderzoek en overige onderwijsonderzoek. Het gaat dan met name om de vragen hoe de onderzoeksthema’s en -vragen tot stand komen met betrokkenheid vanuit de onderwijspraktijk, welke vormen van onderzoek gewenst zijn en hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Wat zijn jouw kwaliteiten?

  • Je bent goed op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs, in het bijzonder binnen je eigen sector.
  • Je hebt affiniteit met (onderwijs)onderzoek en maakt zelf gebruik van kennis uit onderzoek in je onderwijs en op je school.
  • Je bent in staat om op een hoog abstractieniveau mee te denken en mee te spreken over het programma van het NRO, vanuit het perspectief en het belang van de onderwijspraktijk.

Wat bieden wij?

  • Je wordt onderdeel van een actief netwerk van betrokken leraren die voor professionaliteit van hun vak staan.
  • Je wordt benoemd als lid van de klankbordgroep van het NRO voor een periode van in principe drie jaar. Het NRO bepaalt hoe de wisseling van leden in de klankbordgroep gaat plaatsvinden.
  • Het NRO verstrekt een vacatievergoeding van 125 euro per bijgewoonde bijeenkomst van de klankbordgroep, plus reiskostenvergoeding.

Interesse?

Mocht je interesse hebben, stuur dan vóór 1 september 2017 een mail met motivatie en je cv naar info@nro.nl.

Voor meer informatie kun je terecht bij Hanneke de Weger (h.deweger@nro.nl / 070-3494465) of bij Ruud Strijp (r.strijp@nro.nl / 070-3440566).

Door de vakantieperiode kan een reactie even op zich laten wachten.