Achtergrond

Het NRO werd in 2012 opgericht  naar aanleiding van twee adviezen. In januari 2011 bracht de commissie ‘Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen’ onder voorzitterschap van Thom de Graaf het Nationaal Plan Onderwijs/leerwetenschappen uit. Een van de adviezen betrof de oprichting van een regieorgaan. Dit werd nader uitgewerkt door twee kwartiermakers: Hubert Coonen en Anton Nijssen. Zij presenteerden in oktober 2011 het rapport ‘Wetenschap en Vakmanschap Onderwijsonderzoek voor en met de Onderwijspraktijk’.

De minister van OCW gaf hieraan gevolg door een convenant met NWO te sluiten over het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in juli 2012.

In december 2012 begon directeur Jelle Kaldewaij, samen met een klein team medewerkers, aan de opbouw van de organisatie. In het najaar van 2013 werden de eerste subsidierondes voor nieuwe programma’s opengesteld. Ook werd een visie en strategie ontwikkeld waarin goede betrokkenheid van het onderwijsveld op het onderzoek voorop staat. Per 1 januari 2014 is het NRO volledig operationeel met een structureel jaarbudget dat oploopt tot bijna 15 miljoen. Incidenteel komen daar programma’s bij rondom specifieke thema’s die op dat moment van belang zijn.