Organisatie

Het NRO bestaat uit een stuurgroep, drie programmaraden en een bureau.

Dr. Jelle Kaldewaij is directeur van het NRO. Directeur bedrijfsvoering is dr. Dirk-Jan den Boer, tevens directeur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en is verbonden aan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

NRO-bureau

» Medewerkers NRO-bureau

Stuurgroep

De Stuurgroep, benoemd met ingang van 1 maart 2013, heeft onder meer tot taak om het NRO-meerjarenplan met een visie, strategie en meerjarenbegroting vast te stellen. Verder geeft de Stuurgroep goedkeuring aan onderzoeksvoorstellen die door de programmaraden worden aangeboden.

Samenstelling Stuurgroep

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. F.A. (Frank) van der Duijn Schouten
 • Zetel wetenschappelijk onderzoek: dhr. dr. O. (Orhan) Agirdag
 • Zetel vakdidactiek: mw. prof. dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel
 • Zetel fundamenteel onderzoek: mw. prof. dr. T.A.J.M. (Tamara) van Gog
 • Zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs: dhr. J.J.M. (Jos) Kusters
 • Zetel beroepsgroep leraren: dhr. drs. A.J. (Andrew) Niemeijer
 • Zetel beleidsonderzoek: mw. dr. J. (Jeanne) van Loon
 • Zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs: dhr. drs. W. (Winfried) Roelofs
 • Zetel praktijkgericht onderzoek: mw. dr. D.M.A. (Dominique) Sluijsmans
 • Zetel wetenschappelijk onderzoek: dhr. prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Programmaraden

Er zijn drie NRO-programmaraden, verantwoordelijk voor de programmering van het onderzoek. Zij geven de fundamentele, beleidsgerichte en praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s vorm. De leden van deze raden worden benoemd door de Stuurgroep.

Samenstelling Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO)

 • Voorzitter: mw. dr. ir. Q.H. (Quinta) Kools
 • Lid praktijk po: mw. dr. mr. I.M. (Ingrid) de Bonth-Weekhout
 • Lid onderzoek: dhr. dr. J.H.M. (Jos) Castelijns
 • Lid beleid: Mw. A. (Annekee) de Jager MSc
 • Lid onderzoek: dhr. prof. dr. L. (Loek) Nieuwenhuis
 • Lid praktijk mbo: mw. drs C.G.W.G. (Kitty) Oirbons

Samenstelling Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO)
De ProBO is de opvolger van het NWO-programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
 • Lid wetenschap: dhr. dr. I. (Ilja) Cornelisz
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. E.J.P.G. (Eddie) Denessen
 • Lid beleid: dhr. R. (Ron) van der Kooij
 • Lid beleid: mw. drs. M.C. (Marleen) van der Lubbe
 • Lid praktijk: mw. drs. J. (Jeanette) Noordijk
 • Lid praktijk: mw. E. Meijering (Edith)
 • Lid praktijk: dhr. E.R (François) Roosegaarde Bisschop

Samenstelling Programmaraad voor Fundamenteel Onderzoek (PROO)

 • Voorzitter: mw. prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman
 • Lid beleid: dhr. dr. P.W. (Pieter) Heringa
 • Lid praktijk: mw. dr. I.A.M. (Ingeborg) Janssen Reinen
 • Lid praktijk primair of voortgezet onderwijs: vacant
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. G.L.M. (Gerbert) Kraaykamp
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. G.W.C. (Fred) Paas
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. P. (Peter) Van Petegem

Klankbordgroep van leraren

Met ingang van 2017 heeft het NRO ook een klankbordgroep van leraren. Deze is ingesteld vanuit de behoefte van de stuurgroep, de programmaraden en het bureau om op diverse momenten bij de voorbereiding en de uitvoering van het NRO-beleid, leraren te kunnen raadplegen. De klankbordgroep draagt zo bij aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.

Samenstelling

 • Rianne Bakker, docent praktijkonderwijs De Meerwaarde, Barneveld (VO)
 • Henk van den Boomgaard, docent economie/m&o Griftland College, Soest (VO)
 • Bart ten Bosch, leerkracht OBS Het Galjoen, Den Haag (PO)
 • Angelie Broeren-van der Spank, docent Avans Hogeschool, Academie voor Gezondheidszorg, ’s-Hertogenbosch (HO)
 • Marcia Clarisse, leerkracht BS Maria Regina, Lowys Porquinstichting, Steenbergen (PO)
 • Marijke Ebben, leerkracht (V)SO Kameleon, Roosendaal ((V)SO)
 • Annemarie van Es, leerkracht OBS de Startbaan, Den Haag (PO)
 • Esther Falkena, docent opleiding sport en bewegen Aventus, Apeldoorn (MBO)
 • Femke Goedendorp, leerkracht RKBS De Opstap, IJsselstein (PO) – vice-voorzitter
 • Monique van der Heijden, docent Pedagogische Hogeschool de Kempel, Helmond (HO)
 • Arjan Jovanovic, docent biologie, aardrijkskunde en technasium 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg (VO)
 • Dorien König, leerkracht OBS De Klimroos, Utrecht (PO)
 • Mark Lentink, docent omgangskunde RijnIJssel, Arnhem (MBO)
 • Francien Miedema, docent opleiding pedagogisch werk Horizon College, Hoorn (MBO)
 • Reinier Mudde, docent geschiedenis en maatschappijleer Erfgooiers College, Huizen (VO)
 • Klaas Veldman, leerkracht GBS Dr. A. Risaeus, Hardenberg (PO) – voorzitter
 • Iris Visser, leerkracht RKBS De Scheperstee, Warnsveld (PO)
 • Marlies de Vos, docent Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Utrecht (HO)
 • Erna Winter, docent BS Joseph, Roosendaal (PO)
 • Caroline Wisse-Weldam, docent Nederlands St. Gregorius College, Utrecht (VO)