Organisatie

Het NRO bestaat uit een stuurgroep, drie programmaraden en een bureau.

Dr. Jelle Kaldewaij is directeur van het NRO. Directeur bedrijfsvoering is dr. Dirk-Jan den Boer, tevens directeur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en is verbonden aan het NWO-domein SGW.

» Medewerkers NRO-bureau

Stuurgroep

De Stuurgroep, benoemd met ingang van 1 maart 2013, heeft onder meer tot taak om het NRO-meerjarenplan met een visie, strategie en meerjarenbegroting vast te stellen. Verder geeft de Stuurgroep goedkeuring aan onderzoeksvoorstellen die door de programmaraden worden aangeboden.

Samenstelling Stuurgroep

 • Voorzitter tot 1 september 2017: dhr. prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
 • Voorzitter vanaf 1 september 2017: dhr. prof. dr. F.A. (Frank) van der Duijn Schouten
 • Zetel wetenschappelijk onderzoek: dhr. dr. O. (Orhan) Agirdag
 • Zetel vakdidactiek: mw. prof. dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel
 • Zetel fundamenteel onderzoek; vanaf 15 maart: mw. prof. dr. T.A.J.M. (Tamara) van Gog
 • Zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs: dhr. drs. A. (Arjan) Kastelein MBA
 • Zetel beroepsgroep leraren: mw. drs. A. (Annet) Kil-Albersen
 • Zetel beleidsonderzoek: mw. dr. J. (Jeanne) van Loon
 • Zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs: dhr. drs. W. (Winfried) Roelofs
 • Zetel praktijkgericht onderzoek: mw. dr. D.M.A. (Dominique) Sluijsmans
 • Zetel wetenschappelijk onderzoek: dhr. prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Programmaraden

Er zijn drie NRO-programmaraden, verantwoordelijk voor de programmering van het onderzoek. Zij geven de fundamentele, beleidsgerichte en praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s vorm. De leden van deze raden worden benoemd door de Stuurgroep.

Samenstelling Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO)

 • Voorzitter: mw. dr. ir. Q.H. (Quinta) Kools
 • Lid praktijk VO: mw. M.M.P. (Maartje) Buijs-Germs MA MSc
 • Lid praktijk PO: mw. dr. mr. I.M. (Ingrid) de Bonth-Weekhout
 • Lid onderzoek: dhr. dr. J.H.M. (Jos) Castelijns
 • Lid beleid: dhr. H. (Hugo) Hopstaken MSc
 • Lid onderzoek: dhr. prof. dr. L. (Loek) Nieuwenhuis
 • Lid praktijk MBO: dhr. drs. R.W.F. (René) van Schalkwijk

» Subsidie-informatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Samenstelling Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO)
De ProBO is de opvolger van het NWO-programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

 • Voorzitter: mw. prof. dr. H.P.J.M. (Hetty) Dekkers
 • Lid wetenschap: dhr. dr. I. (Ilja) Cornelisz
 • Lid beleid: dhr. R. (Ron) van der Kooy
 • Lid beleid: mw. drs. M.C. (Marleen) van der Lubbe
 • Lid praktijk: mw. drs. J. (Jeanette) Noordijk
 • Lid wetenschap: mw. prof. dr. S. (Sietske) Waslander
 • Lid praktijk: dhr. drs. M.N.A. (Martijn) Wijngaards

» Subsidie-informatie beleidsgericht onderwijsonderzoek

Samenstelling Programmaraad voor Fundamenteel onderzoek (PROO)
Dit is de opvolger van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek die tot 2014 onderdeel van NWO was.

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. T. (Theo) Wubbels
 • Lid praktijk: mw. dr. I.M. (Ilse) van Eekelen
 • Lid beleid: dhr. dr. J.K. (Jasper) Jans
 • Lid praktijk per 15 juli 2017: mw. dr. I.A.M. (Ingeborg) Janssen Reinen
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. G.L.M. (Gerbert) Kraaykamp
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. P. (Peter) Van Petegem
 • Lid wetenschap: vacant

» Subsidie-informatie fundamenteel onderwijsonderzoek

Klankbordgroep van leraren

Met ingang van 2017 heeft het NRO ook een klankbordgroep van leraren. Deze is ingesteld vanuit de behoefte van de stuurgroep, de programmaraden en het bureau om op diverse momenten bij de voorbereiding en de uitvoering van het NRO-beleid, leraren te kunnen raadplegen. De klankbordgroep draagt zo bij aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.

Samenstelling

 • Bart ten Bosch, leerkracht OBS Het Galjoen, Den Haag (PO)
 • Marcia Clarisse, leerkracht BS Maria Regina, Lowys Porquinstichting, Steenbergen (PO)
 • Annemarie van Es, leerkracht OBS de Startbaan, Den Haag (PO)
 • Femke Goedendorp, leerkracht RKBS De Opstap, IJsselstein (PO) – vice-voorzitter
 • Dorien König, leerkracht OBS De Klimroos, Utrecht (PO)
 • Klaas Veldman, leerkracht GBS Dr. A. Risaeus, Hardenberg (PO) – voorzitter
 • Erna Winter, leerkracht BS Joseph, Roosendaal (PO)
 • Alianne Bakker, docent muziek SG Ubbo Emmius, Stadskanaal (VO)
 • Henk van den Boomgaard, docent economie/m&o Griftland College, Soest (VO)
 • Reinier Mudde, docent geschiedenis en maatschappijleer Erfgooiers College, Huizen (VO)
 • Marijke Ebben, leerkracht (V)SO Kameleon, Roosendaal ((V)SO)
 • Esther Falkena, docent opleiding sport en bewegen Aventus, Apeldoorn (MBO)
 • Mark Lentink, docent omgangskunde RijnIJssel, Arnhem (MBO)
 • Angelie Broeren-van der Spank, docent Avans Hogeschool, Academie voor Gezondheidszorg, ’s-Hertogenbosch (HO)
 • Monique van der Heijden, docent Pedagogische Hogeschool de Kempel, Helmond (HO)
 • Marlies de Vos, docent Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Utrecht (HO)