Organisatie

Het NRO bestaat uit een stuurgroep, drie programmaraden en een bureau.

Dr. Jelle Kaldewaij is directeur van het NRO. Directeur bedrijfsvoering is dr. Dirk-Jan den Boer, tevens directeur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en is verbonden aan het NWO-domein SGW.

medewerkers NRO-bureau >

Stuurgroep

De Stuurgroep, benoemd met ingang van 1 maart 2013, heeft onder meer tot taak om het NRO-meerjarenplan met een visie, strategie en meerjarenbegroting vast te stellen. Verder geeft de Stuurgroep goedkeuring aan onderzoeksvoorstellen die door de programmaraden worden aangeboden. Samenstelling Stuurgroep:

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
 • Zetel fundamenteel onderzoek: dhr. prof. dr. J. (Jeroen) van Merriënboer
 • Zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs: mw. drs. M.T.C. (Marja) Blom
 • Zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs: dhr. drs. A. (Arjan) Kastelein MBA
 • Zetel beleidsonderzoek: mw. drs. A. (Annemarie) Sipkes
 • Zetel beroepsgroep leraren: mw. drs. A. (Annet) Kil-Albersen
 • Zetel praktijkgericht onderzoek: mw. dr. S.M. (Sanneke) Bolhuis

Programmaraden

Er zijn drie NRO-programmaraden, verantwoordelijk voor de programmering van het onderzoek. Zij geven de fundamentele, beleidsgerichte en praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s vorm. De leden van deze raden worden benoemd door de Stuurgroep.

Samenstelling Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO)

 • Voorzitter: mw. dr. ir. Q.H. (Quinta) Kools, Fontys lerarenopleiding Tilburg
 • Lid praktijk VO: mw. M.M.P. (Maartje) Buijs-Germs MA MSc, Lorentz Lyceum Arnhem
 • Lid praktijk MBO: dhr. drs. R.W.F. (René) van Schalkwijk,  Horizoncollege
 • Lid onderzoek: dhr. prof. dr. L. (Loek) Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Open Universiteit
 • Lid onderzoek: dhr. dr. J.H.M. (Jos) Castelijns, Hogeschool De Kempel
 • Lid praktijk PO: dhr. drs. W.S.J. (Wim) Folker, SKPCPO Delta, Fontys Hogescholen
 • Lid ministerie van OCW: mw. M. (Merel) Schogt MSc, ministerie van OCW

Subsidie-informatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Samenstelling Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO)
De ProBO is de opvolger van het NWO-programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

 • Voorzitter: mw. prof. dr. H.P.J.M. (Hetty) Dekkers, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Onderwijs en Educatie
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. A. (Andries) de Grip, Universiteit Maastricht, ROA
 • Lid beleid: mw. drs. M.J.F. (Marian) Hulshof, Inspectie van het Onderwijs
 • Lid beleid: dhr. R. (Ron) van der Kooy, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Lid praktijk: mw. drs. J. (Jeanette) Noordijk,  Koning Willem I College
 • Lid wetenschap: mw. prof. dr. S. (Sietske) Waslander, Universiteit van Tilburg, TiasNimbas Business School
 • Lid praktijk: dhr. drs. M.N.A. (Martijn) Wijngaards, Universiteit Leiden

Subsidie-informatie beleidsgericht onderwijsonderzoek

Samenstelling Programmaraad voor Fundamenteel onderzoek (PROO)
Dit is de opvolger van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek die tot 2014 onderdeel van NWO was.

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. T. (Theo) Wubbels, Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Mw. dr. I.M. (Ilse) van Eekelen, Revius College Doorn
 • Mw. prof. dr. T.A.J.M. (Tamara) van Gog, Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Dhr. dr. J.K. (Jasper) Jans, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Dhr. prof. dr. P. (Peter) Van Petegem, Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen
 • Dhr. dr. P.J.C. (Peter) Sleegers, BMC, Onderwijsorganisatie en –management

Subsidie-informatie fundamenteel onderwijsonderzoek