Organisatie

Het NRO bestaat uit een stuurgroep, drie programmaraden en een bureau.

Dr. Jelle Kaldewaij is directeur van het NRO. Directeur bedrijfsvoering is dr. Dirk-Jan den Boer, tevens directeur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en is verbonden aan het NWO-domein SGW.

» Medewerkers NRO-bureau

Stuurgroep

De Stuurgroep, benoemd met ingang van 1 maart 2013, heeft onder meer tot taak om het NRO-meerjarenplan met een visie, strategie en meerjarenbegroting vast te stellen. Verder geeft de Stuurgroep goedkeuring aan onderzoeksvoorstellen die door de programmaraden worden aangeboden. Samenstelling Stuurgroep:

Samenstelling tot 1 maart 2017

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. M.J.M. Vermeulen
 • Zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs: mw. drs. M.T.C. Blom
 • Zetel praktijkgericht onderzoek: mw. dr. S.M. Bolhuis
 • Zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs: dhr. drs. A. Kastelein MBA
 • Zetel beroepsgroep leraren: mw. drs. A. Kil-Albersen
 • Zetel fundamenteel onderzoek: dhr. prof. dr. J.J.G. van Merriënboer
 • Zetel beleidsonderzoek: mw. drs. A. Sipkes

Samenstelling vanaf 1 maart (tenzij anders vermeld)

 • Voorzitter tot 1 september 2017: dhr. prof. dr. M.J.M. Vermeulen
 • Voorzitter vanaf 1 september 2017: dhr. prof. dr. F. van der Duijn Schouten
 • Zetel wetenschappelijk onderzoek: dhr. dr. O. Agirdag
 • Zetel vakdidactiek: mw. prof. dr. C.A.M. van Boxtel
 • Zetel fundamenteel onderzoek; vanaf 15 maart: mw. prof. dr. T.A.J.M. van Gog
 • Zetel onderwijspraktijk/vervolgonderwijs: dhr. drs. A. Kastelein MBA
 • Zetel beroepsgroep leraren: mw. drs. A. Kil-Albersen
 • Zetel beleidsonderzoek: mw. dr. J. van Loon
 • Zetel onderwijspraktijk/funderend onderwijs: dhr. drs. W. Roelofs
 • Zetel praktijkgericht onderzoek: dr. D. Sluijsmans
 • Zetel wetenschappelijk onderzoek: dhr. prof. dr. K. van Veen

Programmaraden

Er zijn drie NRO-programmaraden, verantwoordelijk voor de programmering van het onderzoek. Zij geven de fundamentele, beleidsgerichte en praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s vorm. De leden van deze raden worden benoemd door de Stuurgroep.

Samenstelling Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO)

 • Voorzitter: mw. dr. ir. Q.H. (Quinta) Kools, Fontys lerarenopleiding Tilburg
 • Lid praktijk VO: mw. M.M.P. (Maartje) Buijs-Germs MA MSc, Lorentz Lyceum Arnhem
 • Lid praktijk MBO: dhr. drs. R.W.F. (René) van Schalkwijk,  Horizoncollege
 • Lid onderzoek: dhr. prof. dr. L. (Loek) Nieuwenhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Open Universiteit
 • Lid onderzoek: dhr. dr. J.H.M. (Jos) Castelijns, Hogeschool De Kempel
 • Lid praktijk PO: dhr. drs. W.S.J. (Wim) Folker, SKPCPO Delta, Fontys Hogescholen
 • Lid ministerie van OCW: dhr. H. (Hugo) Hopstaken MSc, ministerie van OCW

» Subsidie-informatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Samenstelling Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO)
De ProBO is de opvolger van het NWO-programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

 • Voorzitter: mw. prof. dr. H.P.J.M. (Hetty) Dekkers, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Onderwijs en Educatie
 • Lid beleid: dhr. R. (Ron) van der Kooy, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Lid beleid vanaf 1 mei 2017: mw. drs. M.C. (Marleen) van der Lubbe, Inspectie van het Onderwijs
 • Lid praktijk: mw. drs. J. (Jeanette) Noordijk,  Koning Willem I College
 • Lid wetenschap: mw. prof. dr. S. (Sietske) Waslander, Universiteit van Tilburg, TiasNimbas Business School
 • Lid praktijk: dhr. drs. M.N.A. (Martijn) Wijngaards, Universiteit Leiden

» Subsidie-informatie beleidsgericht onderwijsonderzoek

Samenstelling Programmaraad voor Fundamenteel onderzoek (PROO)
Dit is de opvolger van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek die tot 2014 onderdeel van NWO was.

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. T. (Theo) Wubbels, Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Mw. dr. I.M. (Ilse) van Eekelen, Revius College Doorn
 • Dhr. dr. J.K. (Jasper) Jans, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Dhr. prof. dr. P. (Peter) Van Petegem, Universiteit Antwerpen, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen

» Subsidie-informatie fundamenteel onderwijsonderzoek