Organisatie

Het NRO bestaat uit een stuurgroep, drie programmaraden en een bureau.

Dr. Gerard Baars is directeur van het NRO. Directeur bedrijfsvoering is dr. Dirk-Jan den Boer, tevens directeur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en is verbonden aan het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW).

NRO-bureau

» Medewerkers NRO-bureau

Stuurgroep

De stuurgroep, benoemd met ingang van 1 maart 2013, heeft onder meer tot taak om het NRO-meerjarenplan met een visie, strategie en meerjarenbegroting vast te stellen. Verder geeft de stuurgroep goedkeuring aan onderzoeksvoorstellen die door de programmaraden worden aangeboden.

Samenstelling stuurgroep

 • prof. dr. F.A. (Frank) van der Duijn Schouten: Voorzitter
 • drs. G.J. (Ingrid) Brummelman
 • dr. ir. M.H.C. (Rien) Komen
 • drs. J.J.M. (Jos) Kusters
 • dr. J. (Jeanne) van Loon
 • dr. D.M.A. (Dominique) Sluijsmans
 • prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman
 • prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst

Programmaraden

Er zijn drie NRO-programmaraden, verantwoordelijk voor de programmering van het onderzoek. Zij geven de fundamentele, beleidsgerichte en praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s vorm. De leden van deze raden worden benoemd door de stuurgroep.

Samenstelling programmaraad voor praktijkgericht onderwijsonderzoek (PPO)

 • Voorzitter: mw. dr. mr. I.M. (Ingrid) de Bonth-Weekhout
 • Lid beleid: mw. drs. D. (Daniëlle) Ooteman
 • Lid onderzoek: dhr. dr. J.H.M. (Jos) Castelijns
 • Lid praktijk vo: mw. dr. Y.K.M. (Yvonne) Kops
 • Lid onderzoek: dhr. prof. dr. L. (Loek) Nieuwenhuis
 • Lid onderzoek: mw. dr. L.H. (Larike) Bronkhorst
 • Lid praktijk mbo: mw. drs C.G.W.G. (Kitty) Oirbons

Samenstelling programmaraad voor beleidsgericht onderwijsonderzoek (ProBO)
De ProBO is de opvolger van het NWO-programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO).

 • Voorzitter: dhr. prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen
 • Lid wetenschap: dhr. dr. I. (Ilja) Cornelisz
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. E.J.P.G. (Eddie) Denessen
 • Lid beleid: dhr. R. (Ron) van der Kooij
 • Lid beleid: mw. drs. M.C. (Marleen) van der Lubbe
 • Lid praktijk: mw. drs. J. (Jeanette) Noordijk
 • Lid praktijk: mw. E. Meijering (Edith)
 • Lid praktijk: dhr. E.R (François) Roosegaarde Bisschop

Samenstelling programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO)

 • Voorzitter: mw. prof. dr. M.L.L. (Monique) Volman
 • Lid praktijk: mw. dr. I.A.M. (Ingeborg) Janssen Reinen
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. G.L.M. (Gerbert) Kraaykamp
 • Lid wetenschap: dhr. prof. dr. G.W.C. (Fred) Paas

Samenstelling NRO programmacommissie hoger onderwijs

 • Onderwijsonderzoeker hoogleraar: dhr. prof. dr. T.J. (Teun) Dekker
 • Onderwijsonderzoeker hoogleraar: dhr. prof. dr. W.H.A. (Adriaan) Hofman
 • Onderwijsonderzoeker lector: mw. dr. I. (Irene) Visscher
 • Onderwijsonderzoeker lector: mw. dr. L. (Louise) Elffers
 • Comenius Fellow: mw. prof. dr. C.C.M. (Caroline) Hummels
 • Comenius Fellow: mw. prof. dr. M.B.M. (Marjolein) Zweekhorst
 • Afgevaardigd door VSNU: dhr. prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling
 • Afgevaardigd door Vereniging Hogescholen: dhr. dr. C.P. (Kees) Boele
 • Ministerie OCW, directie HO&S: dhr. drs. C.P.A. (Christiaan) van den Berg

Klankbordgroep van leraren

Met ingang van 2017 heeft het NRO ook een klankbordgroep van leraren. Deze is ingesteld vanuit de behoefte van de stuurgroep, de programmaraden en het bureau om op diverse momenten bij de voorbereiding en de uitvoering van het NRO-beleid, leraren te kunnen raadplegen. De klankbordgroep draagt zo bij aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.

Samenstelling klankbordgroep

 • Rianne Bakker, docent praktijkonderwijs, De Meerwaarde, Barneveld (VO)
 • Iris Bogaers, docent Nederlands, Rudolf Steiner College, Haarlem (VO)
 • Henk van den Boomgaard, docent economie/m&o, Griftland College, Soest (VO)
 • Annemarie van Es, leerkracht, OBS de Startbaan, Den Haag (PO)
 • Marjolein Held, docent verpleegkunde, Koning Willem 1 College, Den Bosch (MBO)
 • Anja Hendriks MEd, Expertdocent Teacher Leader, Master Leren en Innoveren Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HO)
 • Dorien König, leerkracht, OBS De Klimroos, Utrecht (PO)
 • Daan Kreuk MSc, docent rekenen, ROC Horizon College, Alkmaar (MBO)
 • Mark Lentink, docent omgangskunde, RijnIJssel, Arnhem (MBO)
 • Francien Miedema, docent opleiding pedagogisch werk, Horizon College, Hoorn (MBO)
 • Reinier Mudde, docent geschiedenis en maatschappijleer, Erfgooiers College, Huizen (VO)
 • Andrew Niemeijer, docent Engels, OSG West-Friesland (VO)
 • Brechje Schölvinck, leerkracht, OBS Oog in Al, Utrecht (PO)
 • Marijke Smedema, vakleerkracht muziek, Almere Speciaal, Olivijn, Almere (SO)
 • Klaas Veldman, leerkracht, GBS Dr. A. Risaeus, Hardenberg (PO) – voorzitter
 • Iris Visser, leerkracht, RKBS De Scheperstee, Warnsveld (PO)
 • Marlies de Vos, docent, Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, Utrecht (HO)
 • Jørgen van Waes, docent Toerisme & Hospitality, ROC van Amsterdam (MBO)
 • Monica van Winkel, docent Human Resource Management & Development, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, FEM (HO)
 • Caroline Wisse, docent Nederlands, Hervormd Lyceum West, Amsterdam (VO)