Nu aanvragen voor Evaluatie toelatingsrecht mbo

Vanaf 13 november 2017 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Evaluatie toelatingsrecht mbo.  

Doel van het programma

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van de Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs die in augustus 2017 is ingevoerd.
Het ministerie van OCW stelt budget beschikbaar voor de evaluatie en monitoring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten.
Het doel van het onderzoeksprogramma is een evaluatie en monitoring van de nieuwe wet die beoogt de overstap van jongeren naar het mbo beter te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan. Daarbij dient de positie van de student versterkt te worden.

Wie kan aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.
Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van 4 jaar.
Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 485.000 euro.
Binnen het budget moet uitgegaan worden van een verdeling van ongeveer 200.000 euro voor het monitoronderzoek en 285.000 euro voor het evaluatieonderzoek.
Er kan één aanvraag worden gehonoreerd.

Procedure

Intentieverklaring: 12 december 2017
Uitgewerkte aanvragen: 16 januari 2018

Meer informatie

  • De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina
  • Meer informatie over het onderzoeksprogramma
  • Met vragen kunt u contact opnemen met Niels Rijke, Pia Hindriks of Rosanne Zwart via, secretariaat NRO, probo@nro.nl, tel. 070 3494079.