Nu aanvragen mogelijk voor ‘Bewegen en leerprestaties’ in vo en mbo

Multidisciplinaire consortia van onderzoekers kunnen tot 7 juni 2016 een onderzoeksvoorstel indienen over de mogelijke causale relatie tussen bewegen en schoolprestaties. De onderzoeksdomeinen zijn het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Aanvragen moeten 7 juni 2016, 14.00 uur, zijn ingediend.

Het onderzoek dient zich te richten op de hoofdvraag “Is er een causale relatie tussen bewegen op school en schoolprestaties in het vo en mbo, en wat zijn de onderliggende mechanismen van deze eventuele relatie?”. Ook moet een interventie worden getest. In het vo moet de focus liggen op de relatie met cognitieve leerprestaties, in het mbo op de relatie met cognitieve leerprestaties of met schoolverzuim.
Het NRO werkt voor deze subsidieronde samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Hersenstichting.

Multidisciplinair onderzoek

Het consortium moet multidisciplinair zijn, waarin de volgende expertises gewenst zijn:

  • Ontwikkelingspsychologie/pedagogiek
  • Onderwijskunde
  • Bewegingswetenschappen
  • Neurowetenschappen
  • Relevante methodologie
  • Het ontwikkelen en toetsen van interventies
  • Implementatie van wetenschappelijke bevindingen in de klaspraktijk

Praktische informatie

Voor het onderzoek in het voortgezet onderwijs is maximaal 300.000 euro beschikbaar, voor dat in het middelbaar beroepsonderwijs maximaal 275.000 euro.
Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van maximaal vier jaar. De opleverdatum voor alle producten (inclusief de eindrapportage) is echter na drie jaar. Het vierde jaar maakt het afronden van een promotietraject mogelijk, maar kan geen projectinhoudelijke activiteiten bevatten.

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is dinsdag 24 mei 2016, 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 7 juni 2016, om 14:00 uur.

> naar de financieringspagina van NWO met de volledige call for proposals en alle andere documenten
> met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van deze NRO-ronde, Renée Middelburg, via probo@nro.nl