Nu aanvragen mogelijk voor onderzoek naar effecten van anti-pestprogramma’s

Tot 3 februari 2015 kunnen consortia een voorstel indienen voor onderzoek naar de effecten van anti-pestprogramma’s. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de effectiviteit van tien (voorheen twaalf) geselecteerde anti-pestprogramma’s. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia (samenwerkingsverbanden) van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Zij geven in de aanvraag per anti-pestprogramma aan hoe het onderzoek naar dat programma wordt uitgevoerd. Het is mogelijk dat onderzoek naar anti-pestprogramma’s wordt gecombineerd, wanneer de programma’s daarvoor geschikt worden geacht.

Het budget voor dit onderzoek bedraagt € 890.000. Hiervan honoreert het NRO één aanvraag. Het project moet op 1 mei 2015 starten, en eindigen op 1 mei 2017. De deadline om een uitgewerkte aanvraag in te dienen is 3 februari 2015, 12.00 uur.
Op de financieringspagina van NWO vindt u alle benodigde documenten én de mogelijkheid om de volledige aanvraag in te dienen.

Voorlichtingsbijeenkomst 20 november

Op 20 november jl. vond de voorlichtingsbijeenkomst over de ‘Call Effecten Anti-pestprogramma’s’ plaats. Op deze bijeenkomst hebben de programmahouders van anti-pestprogramma’s een presentatie gegeven over hun programma, en vragen van onderzoekers beantwoord. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen over de call.

Tijdens de bijeenkomst bleek er veel behoefte bij zowel onderzoekers als programmahouders om in overleg te treden in aanloop naar indiening van een onderzoeksvoorstel. Dit moet de haalbaarheid van de voorstellen waarborgen. Het NRO brengt daarom alle onderzoekers die geïnteresseerd zijn om een voorstel in te dienen graag in contact met de programmahouders. >Lees meer hierover

Startbijeenkomst 14 april 2015

Eind maart 2015 moet duidelijk zijn wie het onderzoek gaat uitvoeren. Vervolgens is er op 14 april 2015 een NRO Startbijeenkomst Effecten Anti-pestprogramma’s van 13.00-16.00 uur bij BCN Utrecht CS. Het geselecteerde consortium, de programmahouders, de NJi Commissie Effecten Anti-pestprogramma’s, beleidsmedewerkers van OCW, leden van de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek en medewerkers van het NRO-bureau zijn hierbij aanwezig. Overige belanghebbenden worden ook nog uitgenodigd.
Mocht u uw interesse voor het bijwonen van deze bijeenkomst nu al kenbaar willen maken, stuurt u dan een bericht via opro@nro.nl.

Meer informatie

Deze ronde valt onder de verantwoordelijkheid van de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) van het NRO.
Meer informatie over deze ronde bij Niels Rijke via opro@nro.nl.

Gerelateerd onderzoek