Nu aanvragen voor onderzoeksprogramma Beroepsonderwijs

Het is tot 1 december 2016, 14:00 uur mogelijk om aanvragen in te dienen  voor ‘praktijkgericht onderwijsonderzoek in het beroepsonderwijs’. Het is verplicht om daarvoor eerst een intentieverklaring in te dienen; dit kan tot 3 november 2016, 14.00 uur.

Dit onderzoek moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee de onderwijspraktijk verbeterd of vernieuwd kan worden. Consortia van onderzoekers en instellingen voor beroepsonderwijs kunnen aanvragen indienen.

Thema’s

In verschillende sessies zijn er thema’s en kennisvragen vastgesteld voor de programmering van het onderzoeksprogramma Beroepsonderwijs. Aan de sessies namen beleidsadviseurs van de MBO raad, professionals uit mbo-instellingen en onderzoekers met ervaring in het mbo-veld deel. Vier thema’s zijn daarbij nieuw gekozen. Het thema ‘onderzoekende houding van docenten in het mbo’ is opnieuw in  het programma opgenomen.

  1. onderwijs op maat
  2. dynamische arbeidsmarkt
  3. verbinding in de beroepsonderwijskolom
  4. professionele schoolorganisaties
  5. onderzoekende houding van docenten in het mbo

Meer informatie

Er kunnen naar verwachting negen aanvragen gehonoreerd worden. De gehonoreerde projecten hebben een looptijd voor drie jaar en een budget van maximaal 400.000 euro (thema 1,2, 3 en 4). Voor thema 5, de onderzoekende houding van docenten in het mbo, is 500.000 euro beschikbaar. In het totaal is 3.700.000 euro beschikbaar.