Nu aanvragen voor Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Doel

Het doel van het onderzoek is om een basisvoorziening prognoses te handhaven over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Thans wordt het POA uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De onderhavige call for proposals richt zich op het voortzetten van POA vanaf januari 2018.
» ROA animatie Vraag en Aanbod Arbeidsmarkt (YouTube)

Procedure

Deadline voor intentieverklaringen is 21 maart 2017, 14.00 uur. Deadline voor indiening van uitgewerkte aanvragen is 11 april 2017, 14.00 uur.
Interviews zullen plaatsvinden op 6, 7 of 8 juni. De bekendmaking van de uitslag wordt verwacht eind juni 2017.

» De call for proposals en bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina.

Meer informatie is te verkrijgen via Rosanne Zwart: tel. 070 349 4024, of Niels Rijke: tel. 070 344 05 13, e-mail via opro@nro.nl.