Nu aanvragen voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

Vanaf 26 juni 2017 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen in de tweede ronde Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. Met deze ronde financiert het NRO praktijkgerichte onderzoeksprojecten met een looptijd van maximaal drie jaar. Aanvragen in deze financieringsronde dienen aan te sluiten bij het Onderzoeksprogramma van het NRO 2016-2019.

Doel

De projectresultaten dragen bij aan (wetenschappelijke) kennis over het onderwijs, schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder worden concrete producten voor de onderwijspraktijk verwacht.

Wie kan aanvragen?

Financiering kan worden aangevraagd door consortia die bestaan uit wetenschappelijke onderzoekers én professionals uit de onderwijspraktijk. Zij stellen de aanvraag gezamenlijk op en voeren het onderzoek gezamenlijk uit.

Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van 36 maanden en een budget van maximaal € 500.000.

De aanvrager dient een keuze te maken voor een aanvraag die zich richt op één van de volgende categorieën:

  • Voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair en speciaal onderwijs (po en so);
  • Voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (vo en vso);
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • In deze categorie kunnen aanvragen worden ingediend die een sectoroverstijgend belang hebben. In de aanvraag dient deze keuze te worden gemotiveerd.

Procedure

Voor deze subsidieronde moet een intentieverklaring én een vooraanmelding worden ingediend. De programmaraad adviseert welke consortia hun vooraanmelding mogen uitwerken tot een volledige aanvraag.

  • Intentieverklaring: 19 september 2017.
  • Vooraanmelding: 24 oktober 2017.
  • Uitgewerkte aanvragen: donderdag 22 maart 2018, 14.00 uur.

Belangrijk: De uitgewerkte aanvraag dient in het Engels te worden opgesteld, met een Nederlandse samenvatting.

Meer informatie