Nu aanvragen voor NWA-Ideeëngenerator en NWA-Onderzoek op routes door consortia

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft op dit moment twee calls openstaan. Bij de NWA-Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het doen van onderzoek. Het doel van de NWO-ORC 2019 is financiering van grote onderzoeken gericht op de routes van de NWA, zoals de route Jeugd.

NWA-Ideeëngenerator

De Ideeëngenerator call bevordert onderzoek met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, maar kunnen dit ook met mede-aanvragers doen. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project. De looptijd van een project bedraagt één jaar.

Meer informatie

De deadline voor het indienen van aanvragen is 2 mei 2019.

» Meer informatie over aanvragen en criteria

NWA-ORC 2019

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen. De 25 routes uit het portfolio voor Onderzoek en Innovatie zijn hierbij het uitgangspunt. Het doel van de NWO-ORC 2019 call for proposals is financiering van onderzoek en innovatie gericht op de routes van de NWA, opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire, kennisketenbrede consortia, waarin ook relevante maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Aanvragen kunnen ingediend worden in de volgende budgettaire bandbreedtes:

  • 0,5-2 M€
  • 2-5 M€
  • 5-10 M€

Meer informatie

De deadline voor het aanmelden van initiatieven is 9 mei 2019.
De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen is 6 juni 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag.
De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 16 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag.

» Meer informatie over aanvragen en criteria