Nu aanvragen voor werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo

Tot 17 april 2018 kunnen bij het NRO subsidieaanvragen worden ingediend voor werkplaatsen in het mbo. Zo’n werkplaats is een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen; zij moeten de aanvraag gezamenlijk opstellen. Het is verder van belang om vóór 27 maart eerst een intentieverklaring in te dienen.

Deze subsidieronde kent twee thema’s: 1) ict en leren en 2) burgerschap. Per thema kan één werkplaats gefinancierd worden. Binnen de werkplaats bepalen de mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen gezamenlijk waarnaar zij precies onderzoek willen doen en hoe zij dit willen opzetten.

Budget

Het ministerie van OCW stelt aan het NRO in totaal 800.000 euro voor de twee werkplaatsen beschikbaar. Per werkplaats kan er 400.000 euro aangevraagd worden. De werkplaatsen zullen twee jaar duren. Hierna zullen het NRO en het ministerie van OCW de werkplaatsen evalueren en bepalen of ze met twee jaar worden verlengd.

Cofinanciering

Het consortium dient bij te dragen aan de financiering van de werkplaats in de vorm van personele en/of materiële bijdragen. Deze bijdrage mag in geld zijn, maar ook in de vorm van personele inzet. De cofinanciering dient 40% te bedragen van het totale projectbudget. Zie de call for proposals voor meer informatie over de specifieke subsidievoorwaarden.

Meer informatie

  • De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina.
  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is dinsdag 27 maart 2018, 14:00 uur.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is dinsdag 17 april 2018, 14:00 uur.
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met Nina Ouddeken via ppo@nro.nl.
  • Bekijk voor meer informatie de programmapagina.