Nu indienen voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs

Het is tot 15 maart mogelijk om een intentieverklaring in te dienen voor onderzoeksprojecten gericht op de onderwijspraktijk van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in Nederland.

Er worden concrete inzichten en producten voor de onderwijspraktijk verwacht. De belangrijkste gebruikers van de resultaten van de praktijkgerichte projecten zijn professionals in de onderwijspraktijk.

Thema’s 2018

Binnen de eerste ronde praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs worden onderzoeksprojecten gefinancierd die zich richten op drie thema’s:

  • Toegankelijkheid van het hoger onderwijs
  • Kleinschalig onderwijs en studentenwelzijn
  • Onderwijs en de verbinding met de samenleving

Wie

Hoogleraren en lectoren uit de onderwijswetenschappen worden uitgenodigd om samen met onderwijsprofessionals van ten minste twee Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en voorstel in te dienen.

Meer informatie

  • De call for proposals en de bijbehorende documenten vindt u op de NWO-financieringspagina
  • De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 15 maart
  • De deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is 13 september
  • Met vragen kunt u contact opnemen met Judith Huisman of Gitta Snijders via ppo@nro.nl
  • Bekijk voor meer informatie de programmapagina

Er kunnen maximaal zes aanvragen gehonoreerd worden. De gehonoreerde projecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar. In totaal is 1.750.000 euro beschikbaar.

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.