Dien nu een voorstel in voor onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs – Comeniusprogramma

Onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen vanaf nu financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. 

Binnen het Comeniusprogramma kunnen in 2018 drie soorten beurzen toegekend worden. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel, Teaching Fellows (50.000 euro)
  • voor innovatie binnen een gehele opleiding, Senior Fellows (100.000 euro)
  • voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling,
    Leadership Fellows (250.000 euro)

Thema’s

Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen éen van de volgende categorieën:

De projecten van de Leadership Fellows dienen aan te sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

Meer informatie

Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.