Open voor aanvragen: subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO

Bent u schoolleider in het voortgezet onderwijs, heeft u plannen voor onderwijsinnovatie maar net nog even een zetje nodig?

Het ministerie van OCW stelt persoonsgebonden beurzen van max. 10.000 euro beschikbaar voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die hun innovatieplannen op school ten uitvoer wil brengen.

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is een aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Het is een experiment waaraan ook een evaluatie is gekoppeld.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 8 november 2018, 09:00 uur.

Bekijk de programmapagina voor meer informatie. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het NRO-secretariaat via probo@nro.nl of 070 – 344 09 04.

Update: Binnen het budget konden ongeveer 10 beurzen worden gehonoreerd volgens het principe wie het eerst komt die het eerst maalt (mits voldaan aan administratieve criteria).
Op 8 november om 09:01 stroomden de aanvragen al bij het NRO binnen en het subsidieplafond was razendsnel bereikt. Op 15 november neemt de programmaraad beleidsgericht onderzoek (ProBO) een besluit over de te honoreren aanvragen. Het experiment wordt meteen vanaf de start begeleid door flankerend onderzoek zodat het NRO na deze pilot inzicht heeft in de werkzame elementen ervan.