Nu stappen zetten voor impact en toekomst van praktijkgericht onderwijsonderzoek

Zet een kleine 80 betrokkenen bij elkaar om na te denken over de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek en de ideeën komen los. Dat is wat er gebeurde op 8 maart tijdens de werkconferentie over dit onderwerp, georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De deelnemers kwamen met hun dromen voor de toekomst en met concrete adviezen om nu mee te beginnen.

De deelnemers hadden verschillende functies en achtergronden. Dit werd ervaren als een duidelijke meerwaarde, hoewel de leraren en schoolleiders wat ondervertegenwoordigd waren ten opzichte van de lectoren, lerarenopleiders en beleidsmakers.

Dromen over samenwerking

Het beeld van de deelnemers is dat er in 2023 hevig wordt samengewerkt, waarvoor nu al de stevige fundamenten worden gelegd. Iedereen binnen een samenwerkingsverband wordt gezien, voelt zich eigenaar van de verschillende stadia van praktijkgericht onderzoek, is nieuwsgierig en is gericht op verbetering van het onderwijs. Men voelt zich ondersteund door het management en heeft zelf de regie op de verdere ontwikkeling.
Er is verbinding tussen scholen, hogescholen en universiteiten onderling, en ook met organisaties in de wijk, jeugdzorg, bedrijven: het onderwijs staat midden in de maatschappij. De barrières tussen onderzoek en praktijk zijn weggenomen en de kennisdeling c.q. kennisbenutting functioneert volop.

Werken aan de droom

Wat kunnen we nu doen om te werken aan dit droombeeld? Als belangrijke stappen werden genoemd:

  • De rol van praktijkgerichte onderzoekers als de brengers van draagvlak onder en van innovatie.
  • Onderzoek waarbij verschillende kennis- en ervaringssystemen bij elkaar komen en ieder hun eigen rol spelen.
  • Aandacht voor een leven lang professionaliseren (onderzoek als leerproces).

Vervolg 2018

Na afloop van de werkconferentie gaven veel mensen gehoor aan de oproep om zich op te geven voor de klankbordgroep, die gevraagd wordt de komende periode mee te denken over vervolgstappen. In een eerdere fase dachten al meer mensen mee via een digitale consultatie.

» Lees het complete verslag van de werkconferentie (PDF)
» Lees ook het rapport Praktijkgericht Onderwijsonderzoek versterken (PDF)

De resultaten uit het complete traject worden besproken in de Stuurgroep van het ‘Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’, die daarna een advies opstelt aan het bestuur van Regieorgaan SIA en de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek. Later dit jaar wordt bekend hoe de invulling van het ‘Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’ eruit zal zien.

Vragen? Neem contact op met de organisatie via oppo@regieorgaan-sia.nl.